21. august 2019

Flere land kutter kull

De siste årene har det vært en reduksjon i etterspørsel av kullkraft fra flere hold. Dette vil ha positive konsekvenser på miljøet.

Foto: CC BY-NC-ND 2.0 Guy Gorek / Flickr

Foto: CC BY-NC-ND 2.0 Guy Gorek / Flickr

De fleste store økonomiene i Europa har lovet å bli kvitt all kullkraft. Tyskland, som tidligere har vært Europas største produsent av kull, har allerede forbudt kull som energikilde. Landet har brakt fram løfter om å stenge alle kullkraftverk innen de neste 19 årene. Tyskland planlegger å bli fullstendig avhengig av ikke-fornybar energi innen år 2038, og erstatte det med fornybar energi.

Det er ikke bare Tyskland som har redusert sin kullbruk. I nabolandet Nederland blir kull stadig mindre populært. Nederlenderne har satt seg et mål om å stenge alle kullkraftverk innen 2029.

Kull er en av de mest forurensende energikildene vi har, og utfasing av kull vil føre til bedre luft- og vannkvalitet. Spesielt i Kina er kull-forurensning et utbredt problem hvor det antas at 1.6 millioner mennesker dør som følge av sykdommer forårsaket av luftforurensning.

Også i andre deler av verden blir kull langt mindre populært som energikilde. USA, som er en av verdens største forbrukere av kull, har i større grad begynt å bevege seg vekk fra den miljøskadelige energikilden og mer i retning av fornybar energi. USA har allerede stengt en rekke kullkraftverk. Til tross for regjeringens løfte om mer investering i kull, ser det ikke ut som at etterspørselen vil komme seg opp igjen.

The Independent melder at global investering i kull har falt med 75 prosent de siste tre årene, og Reuters rapporterer at 40 prosent av kullkraftverk ikke er lønnsomme. I tillegg blir prisen på fornybar energi lavere.

Likevel står verdenssamfunnet overfor problemer når det gjelder forbruk av ikke-fornybare energkilder. Behovet for energi blir stadig større, men slik det ser ut nå kommer ikke fornybar energi til å kunne imøtekomme etterspørselen.

Kullforbruket utgjør fortsatt en av de største truslene mot miljøet, og må kuttes i en hurtigere hastighet dersom det skal ha betydelige effekter. I store deler av Asia er kull en viktig energikilde, og det åpnes fortsatt nye kullkraftverk. Det har resultert i en oppfordring fra FN om at spesielt Sørøst-Asia bør kutte ned på energi som kommer fra kull.

Selv om det gjenstår utfordringer, er løftene om å fase ut kull viktig i å motarbeide klimaendringene på lang sikt.