25. mars 2024

Grønne bybusser på full fart i Europa

Omstillingen fra fossile busser til elektriske skjer i full fart. Bare det siste året kjørte det 2330 flere elbusser på de europeiske veiene.

Bildet viser busser til lading i Chile, som er ett av landene i Sør-Amerika som har kommet lengst med elektrifiseringen av sin bussflåte. Foto: CCBY IMF Photo/Tamara Merino // Flickr

Bildet viser busser til lading i Chile, som er ett av landene i Sør-Amerika som har kommet lengst med elektrifiseringen av sin bussflåte. Foto: CCBY IMF Photo/Tamara Merino // Flickr

Athlone er en mindre by som ligger omtrent i midten av Irland, med omtrent samme antall beboere som Ski i Norge. 

Her startet det i fjor et bestemt forsøk: Den irske transportministeren, Eamon Ryan, hadde gått opp for å holde en tale om innvielsen av Athlones nye, elektriske busser. Athlone var nemlig den første byen i Irland som gjorde hele bussflåten elektrisk. Det betød også at de irske mediene skrev historier om foregangsbyen – også selv om det bare dreide seg om elleve busser i den lille byen. 

Elektriske busser er en veldig god måte for byer å forbedre byens grønne identitet på, forteller Eamonn Mulholland, som er spesialist i tunge kjøretøy ved ICCT, en internasjonal organisasjon som jobber for den grønne omstillingen av transportsektoren. Eamonn Mulholland jobber i Berlin, men har er irsk og det er han som nevner anekdoten om Athlone. 

11 elektriske busser er kanskje en dråpe i havet, men det er tett på innbyggerne som kan se at byen gjør noe med klimaomstillingen, sier han. 

I Danmark fikk Roskilde også medieoppmerksomhet da byen i 2019 ble den første danske by med kun elektriske busser – 20 stykk. 

Veldig mye klimapolitikk blir laget på nasjonalt eller internasjonalt plan, sier Eamonn Mulholland, men det lokale kollektivtilbudet er et av de få områdene hvor små byer og kommuner har mer direkte kontroll. Her kan de gjøre en effektiv klimainnsats, sier han. 

Roskilde og Athlone er ikke de eneste europeiske byene som trykker på den grønne gasspedalen. I flere og flere byer på tvers av Europa kjører det elektriske busser. Salget av elektriske busser oversteg salget av dieselbusser i fjor, og i tilsammen kjørte det 2330 flere elbusser på de europeiske veiene i 2023. En mindre del av dem er hybridbusser, men de fleste er rene batteribusser. 

En klimahelt 

Busser en klimahelt i transportsektoren. 

Omstillingen til grønne busser går mye raskere enn med biler. Analyseinstituttet BNEF anslår at omkring hver sjette nye personbil var elektrisk, mot neste halvparten av alle nye busser, på verdensplan i fjor (men i Europa er tallene litt tettere, blant annet fordi Kina går raskt frem. Nesten alle nye busser i Kina er elektriske).

Selv om det i absolutte tall er mange færre busser enn biler, så står bussene for veldig mange av de kjørte kilometerne. Eamonn Mulholland forklarer at personbiler står parkert den meste av tiden, mens busser kjører hele dagen. 

– I Europa utgjør busser kun 0,3 prosent av alle motorkjøretøy, men de står for åtte prosent av passasjererkilometerne, sier han. 

Så det hjelper ganske mye, hver gang man skifter ut en fossilbuss med en elektrisk. 

Transportsektoren står for omkring en fjerdedel av EUs klimagassutslipp, og det er særlig personbiler og lastebiler som slipper ut CO2 ut i atmosfæren, rett og slett fordi det er så mange av dem. 

Skiftet fra dieselbusser til elektriske er ikke den viktigste delen av omstillingen av transportsektoren, sier Eamonn Mulholland. Men alle deler er viktige, og vi skal bort fra klimagassutslipp alle steder, fortsetter han. 

Busser i Europa slipper ut omkring 15 millioner tonn CO2 i året, hvor 10 millioner tonn kommer fra bybusser, og fem millioner tonn kommer fra langtursbusser og regionale busslinjer.

Byer, fabrikker og EU

Bussdriften er faktisk ett av de enklere områdene å elektrifisere, sier Eamonn Mulholland, i hvertfall i byene. 

For det første er det ofte lettere for offentlige myndigheter som f.eks. kommuner å gjøre de store innledende investeringene – selv om batterikjøretøy er billigere i drift enn sine fossile fettere, så er de dyrere å kjøpe. Busser kjører jo også faste ruter, og de fleste kommer tilbake på en samlingsplass på natten, så det er lett å planlegge oppladingen som passer til deres ruter. 

Det er også derfor at vi ser at flere og flere byer i Europa er godt i gang med omstillingen, sier Eamonn Mulholland. 

Mange byer setter mål og forplikter seg til enten å kjøpe flere og flere elektriske busser i fremtiden, eller å skifte hele bussflåten til grønne busser innen en bestemt tid.

ICCT har i den sammenheng kikket på alle de europeiske hovedsteder. 

København og Amsterdam har kommet lengst, sier han, og han nevner også Oslo, Berlin, Riga og Luxembourg som frontløpere. Han fremhever at det er ikke bare i Vest- og Nord-Europa som er i gang med omstillingen, både Bulgaria og Slovakia har eksempelvis fått flere elbusser. 

Eamonn Mulholland forventer at omstillingen til grønne busser i Europa kommer til å gå enda raskere i fremtiden. For det første er de største bussprodusentene i full gang med å omstille produksjonen deres, så elbusser vil stå for en større og større andel av de bussene som ruller ut av fabrikkene. 

For det andre er EU på vei med å sikre standarder for utslipp for tunge kjøretøy. Forhandlingene falt på plass i februar, og det mangler kun en formell godkjenning i Europaparlamentet – som Eamonn Mulholland regner med skjer i april – for å tre i kraft. 

Når det skjer skal 90 prosent av de nye bybussene som medlemslandene kjøper, være nullutslippsbusser når vi kommer til 2030. Og det tallet blir skrudd opp til 100 prosent i 2035. 

Den eksisterende EU-reguleringen er allerede en av de store årsakene til at omstillingene er i gang, sier han. Og de kommende reglene blir verdens førende CO2-standarder, avslutter han. 

Det er ikke bare i Kina og Europa hvor bussene får batterier. Byene Bogotá i Colombia og Santiago i Chile er for eksempel langt fremme. I USA går det relativt sakte, men byer som Seattle og San Francisco er i gang med omstillingen - og New York har store planer om tusenvis av grønne busser i fremtiden.

En europeisk buss kjører i gjennomsnitt i 20 år på veiene. Så selv om bussflåten raskere og raskere blir elektrisk, vil det kjøre fossile busser i lang tid fremover.