20. juni 2024

I Rwanda har millioner av mennesker fått strøm i hjemmene

Tilgangen til strøm forandrer liv. I det østafrikanske landet, Rwanda, har det skjedd en av de raskeste økningene i tilgang til strøm i verden. I dag har tre av fire rwandere strøm hjemme.

En Rwandisk tekniker installerer en solcellelampe. Små off-grid solcellesystemer gir strøm til rundt en femtedel av Rwandas befolkning, som har opplevd en stor vekst i tilgangen til strøm. Foto: IRENA CCBY

En Rwandisk tekniker installerer en solcellelampe. Små off-grid solcellesystemer gir strøm til rundt en femtedel av Rwandas befolkning, som har opplevd en stor vekst i tilgangen til strøm. Foto: IRENA CCBY

I 2008 var det kun strøm i hjemmene til hver 16.person, men på 15 år har andelen steget og nå har tre av fire rwandere strøm hjemme. Nye tall fra departementet for infrastruktur viser en stigning fra seks til 75 prosent av befolkningen, samtidig har alle helsebygg, som helsekontorer og sykehus, og fem av seks skoler i landet også fått strøm. 

Verdensbanken kaller det en av de raskeste stigningene i tilgangen til strøm i verden.  

Strøm er en viktig faktor til å bekjempe fattigdom, og heve livskvaliteten hos mennesker. Uten strøm fungerer ikke elektriske lys, og barn må gjøre lekser ved dyre og ekstremt helseskadelige petroleumslamper. Med strøm kan man lade mobiltelefoner og ha kontakt med venner og familie. Man kan følge med i samfunnet med radio og TV. Kjøleskap kan holde maten god, luftanlegg kjøler ned og med en elektrisk komfyr slipper man giftig røyk fra matbål. 

– Energi og helse henger sammen, skriver Verdens helseorganisasjon, som også understreker strømmens betydning for kampen mot fattigdom, for retten til utdanning og økonomisk vekst. 

Vannkraft trekker lasset

Det er særlig vannkraft som gir strøm i Rwanda. 

Grønn strøm fra vannkraft har steget med omkring en firedobling siden 2008, så mer enn halvparten av strømproduksjonen i Rwanda stammer nå fra vannkraft. 

Siden 2015 har bruken av naturgass også steget mye, faktisk er det nesten en tidobling, men det er fra et lavt utgangspunkt. Motsatt har avbrenning av olje for å lage strøm falt i Rwanda. Det viser data fra Det internasjonale Energi Agentur. 

Solenergi dekker en liten del av den samlede mengden strøm som blir produsert. Men små, off-grid solcellesystemer – som altså ikke er koblet til strømnettet, men produserer strøm til ett eller flere hjem – vokser raskt og dekker omkring hvert femte hjem i Rwanda. Den enkelte husstand får ofte ikke veldig mye strøm fra de små anleggene, kanskje bare nok til noen lamper, mobiler, kanskje radio – men det er en måte å raskt få strøm ut til flere folk, uten at man må bygge store kraftverk og høyspentledninger. 

Rwanda har et mål om at 100 prosent av befolkningen skal ha tilgang til strøm i 2030 – og et klimamål om å kutte CO2 utslippene med 38 prosent i forhold til 2015 på samme tid.