2. januar 2018

Likestilling på pensum

Universitetet i Oslo har i 30 år samarbeidet med universiteter i Sørøst-Afrika for å forbedre likestillingen i jusstudier. Nå er det Universitetet i Oslo som må lære av partnerne.

– Her i Oslo har vi ligget langt foran. Nå har fakultetene i sør tatt oss igjen. Det er ikke bare når det gjelder kvinnelig deltakelse i politikk at Afrika er en fast tracker, sier Anne Hellum, professor ved Institutt for offentlig rett ved Universitetet i Oslo (UiO).

Nytt samarbeidsprosjekt

Fra 2014 til 2018 arbeider universitetene i Malawi, Nairobi, Zambia, Zimbabwe og Oslo sammen for å styrke retten til likestilling og ikke-diskriminering i jusutdanningen. Prosjektet finansieres av Norad gjennom NORHED, Norges program for kapasitetsutvikling innen høyere utdanning og forskning. Hellum er UiOs prosjektkoordinator for samarbeidet. Hun mener likestilling er helt essensielt i en jusgrad.

– Vi mener disse prinsippene må være en del av hva alle jusstudenter skal kunne noe om. Formålet med prosjektet er å integrere kunnskap om retten til likestilling og ikke-diskriminering, samt sosiale og økonomiske rettigheter, i den obligatoriske jusutdanningen, forklarer professoren.

Det er nettopp dette fakultetene i Sørøst-Afrika har fått til. Det er innført obligatoriske kurs i kjønn og rett, samt likestillings- og diskrimineringsrett. Hellum er imidlertid mindre imponert over UiOs fremgang på feltet.

– Nå ligger Oslo etter! Vi har kompetanse, men det er veldig vanskelig å få til en diskusjon rundt hva som skal være de obligatoriske fagene. Studiereformene har vært basert på et ostehøvelprinsipp og har ikke åpnet opp for nye obligatoriske fag, sier Hellum.

Vanskelig utgangspunkt

Patricia Kameri-Mbote, professor og dekan ved jusfakultet ved Universitetet i Nairobi, er enig med Hellum.

– Tidligere så vi opp til Oslo. I dag har vi imidlertid utvidet kvinnerett langt utover det vi trodde var mulig. Vi har for eksempel Universitetet i Malawi, der kvinnerett er obligatorisk for alle studenter, og Universitetet i Nairobi, der likestillingsrett er et obligatorisk fag og kvinnerett er en integrert del av menneskerettighetsundervisningen, forteller hun Verdens Beste Nyheter.

Dette er spesielt positivt ettersom samarbeidsfakultetenes utgangspunkt er langt ifra ideelt. FNs utviklingsprogram UNDP presenterer hvert år en likestillingsrangering av verdens land. Tall fra 2015 viser at Kenya, Malawi, Zambia og Zimbabwe ble rangert mellom plass nummer 124 og 145 av totalt 188 land. Til sammenligning ble Norge rangert som nummer seks.

En positiv spiral

Kameri-Mbote er selv utdannet ved Universitetet i Zimbabwe. Universitetet har siden 1987 samarbeidet med UiO om kvinnerett, og i 2000 ble et regionalt Senter for Kvinnerett (SEARCWL) opprettet med finansiering fra Norad. Siden opprettelsen kan senteret vise til imponerende resultater. Uteksaminerte studenter har bidratt til alt fra nyskrivingen av Zimbabwes grunnlov, slik at den nå inkorporerer likestilling på alle områder, til endring av hvordan politiet i Zambia jobber med voldtektssaker.

– Studietiden ved Universitetet i Zimbabwe gjorde meg rustet til å ta doktorgrad, og ga meg også tyngde til å bidra til lovmessig og politisk utvikling i Kenya, forteller Kameri-Mbote.

Utdanningen har hun brukt blant annet i arbeidet med å lage Kenyas nye grunnlov og Rwandas miljøvernlov. Som dekan ved Universitetet i Nairobi påvirker hun nå den videre utviklingen av det juridiske fagmiljøet i Kenya og regionen. Muligheten til å bringe med seg og videreføre kompetanse er noe Kameri-Mbote trekker frem som det juridiske samarbeidets fremste styrke.

– Universitetet i Nairobi har gjennom mentorarbeid med nyere juridiske utdanningsinstitusjoner gjort det mulig for dem å undervise i kvinnerett. Det er fortsatt motstand mot forandring, men veien til å utfordre diskriminering er der, og det er folk som tar den kampen, avslutter dekanen.