26. september 2018

Mindre rydding av regnskog i Indonesia

Indonesia har langt på vei lyktes i å bremse ødeleggelsen av landets regnskog. Den særegne regnskogen er blant annet hjemstedet til orangutanger og andre truede dyr og planter.

Foto: CC BY-SA 4.0 WidodoMargotomo / Wikimedia Commons

Foto: CC BY-SA 4.0 WidodoMargotomo / Wikimedia Commons

Det siste året ble det ryddet 60 prosent mindre skog i Indonesia enn året før. Det viser nye tall fra Universitetet i Maryland. Reduksjonen er høyest der regnskogen vokser opp av vått myrlandskap. Der falt avskogingen med hele 88 prosent, ifølge World Resource Institute.

En del av forklaringen er at det regnet mer i 2017. Dette har redusert antall skogbranner i Indonesia sammenliknet med tidligere år. Men en stor del av æren gis også til den indonesiske regjeringen. Den har innført lover og regler for å beskytte skogen og myrlandskapet. Blant annet har opplysningskampanjer og bedre håndhevelse av eksisterende lover vært med på å minske avskoging i form av bråtebrenning. Landets regjering har også lagt ned forbud mot kanalgraving og rydding av skog i myrområdene.  En passende vannstand i alle landets myrområder skal også gjenopprettes.

Kampen for regnskogen er ikke over

Orangutangen er et av mange sjeldne dyr som lever i skogen. Fallet i avskoging betyr likevel ikke at disse dyrene nå er reddet.

–De nyeste tallene må sees i sammenheng med mange år med enorme tap av skog. Avskogingen som fortsatt foregår er et massivt problem – både for orangutangene og hele klodens biomangfold generelt. All ytterligere avskoging bør stoppes helt, sier Magnus Ankerstrøm fra organisasjon Redd Orangutangen. Han understreker at organisasjonen fortsatt vil arbeide for å beskytte apene og naturen de lever i.

Redd Orangutangen jobber blant annet med prosjekter sammen med lokalbefolkningen og urfolk for å sikre rettigheter til land, og bedre beskyttelse av skog.