30. april 2024

Skal lage verdens første Spermhval-reservat

Den karibiske øystaten Dominica skal forby industriell fiske og store skip i et avgrenset område til fordel for den utrydningstruede spermhvalen.

I hodet til hvalarten ligger det opp mot 2000 liter flytende fiskeolje som man tidligere trodde var hvalens sperm, derfor kalles hvalene for spermhval. Foto: Gabriel Barathieu / CC BY-SA 2.0 DEED

I hodet til hvalarten ligger det opp mot 2000 liter flytende fiskeolje som man tidligere trodde var hvalens sperm, derfor kalles hvalene for spermhval. Foto: Gabriel Barathieu / CC BY-SA 2.0 DEED

I november i fjor annonserte myndighetene på Dominica at et havområde vest for øya på nesten 800 kvadratkilometer skal gjøres om til et marint reservat. 

De rundt 200 spermhvalene som kaller havet vårt for hjemmet sitt er verdsatte innbyggere av Dominica. Vi ønsker å sikre at de majestetiske og intelligente dyrene beskyttes, og et fortsatt rent hav og klima, sa statsminister Roosevelt Skerrit. 

Spermhvalen opptrer i flere deler av verden, men området rundt Dominica er et av de få stedene du kan finne dem gjennom hele året. Det kommende reservatet befinner seg i et område hvor det store dyret mater og tar vare på barna sine.  

Vil beskytte hvalene fra farer  

Marinbiologen Shane Gero sier til The Guardian at det var to millioner spermhvaler i havet før mennesker begynte å fange dem for å få tak i fiskeolje. Nå er det rundt 800 000 av de igjen. Spermhvaler har over lengre tid viklet seg inn i fiskeutstyr rundt øystaten, blitt truffet av skip, og blitt negativt påvirket av forurensing fra landbruk. Reservatet skal beskytte hvalene fra farer som disse. 

For å ta vare på dyrene blir det forbudt med kommersiell fiske, og store skip må kjøre gjennom havkorridorer. For å unngå at hvalene blir forstyrret skal antall turister begrenses, men man vil fremdeles kunne oppleve dyrene fra båter, og kunne svømme med dem. Ifølge Dominicas statsminister Roosevelt Skerrit, skal det bli satt inn offiserer og observatører som skal passe på at reglene blir overholdt. 

Fanger opp karbondioksid 

I tillegg til å beskytte dyrene vil reservatet ha viktige positive effekter for klimaet.  Spermhvalene slipper sin næringsrike avføring i havoverflaten som fører til oppblomstring av plankton som igjen fanger karbondioksid fra atmosfæren. Når planktonet dør, tar den med seg klimagassen og legger seg ned på havbunnen. Gero forteller til The Guardian at spermhvalen produserer mer avføring rundt Dominica enn hva hvaler gjør andre steder. Bevaring av det fantastiske pattedyret vil dermed være med på å rense luften rundt den karibiske øya.