30. april 2024

Store muligheter for urbant landbruk

Byer vokser med stadig flere innbyggere verden over, og dette kan by på utfordringer knyttet til avfallshåndtering, ressursbruk og forurensing. Slike problemer kan urbant landbruk bidra til å forebygge.

Urbant landbruk kan bringe mennesker i byer nærmere naturen. Foto: Priscilla Du
Preez/Unsplash

Urbant landbruk kan bringe mennesker i byer nærmere naturen. Foto: Priscilla Du Preez/Unsplash

Urbant landbruk kan bidra på mange måter, noe indiske forskere har satt søkelys på i sitt kompendium fra 2023 kalt « Sowing Sustainable Cities ». Her har de samlet casestudier fra 2019 til 2022, med ulike historier fra forskjellige byer i hele landet.

Indore, en millionby vest i India, har blitt rangert som Indias reneste by 7 år på rad fra 2017 til 2023, mye takket være deres innsats i god kildesortering. Matavfall blir brukt til kompostering eller biodrivstoff, flasker og andre beholdere blir gjenbrukt aktivt i mange husholdninger og papir som kastes blir resirkulert til nye papirprodukter. Totalt sett estimerer byens myndigheter at ulovlig innsamling og dumping av søppel er redusert med 90%.

Det er i denne byen forsker, Dr. Rahul Benerjee, har skapt et hus med minimaleavfallsmengder, såkalt «zero-waste». Benerjee er utdanna sivilingeniør og er i tillegg ekspert på vann i byer. Han har en stor hage med frukt, grønnsaker og blomster til eget forbruk. Slyngplanter og klatreplanter dekker ytterveggene, noe som gir en naturlig nedkjølingseffekt.

I tillegg har han installert solceller på taket som supplerer det regionale strømnettverket med overskuddsstrøm etter at regionen innførte en lov i 2017 som tillot nettopp det.

På toppen av det hele viser Dr.Banerjee på eiendommen sin hvordan gråvann, vann som kommer av vasking og matlaging, kan bli filtrert slik at det kan gjenbrukes til å vanne grønnsakshagen eller som spylevann til do. Dette er svært verdifull kunnskap, spesielt siden Indore sliter med vannmangel.

Ulike bruksområder

Urbant landbruk kan tjene mange ulike formål, fra matproduksjon til grønne byrom som kjøler ned og renser luften, til sirkulær ressursbruk som kompost og avløpsvann og sosiale møteplasser.

Ifølge Norges nasjonale plan for urbant landbruk fra 2021, gir det mulighet for økt verdiskaping og naturmangfold samt bedre folkehelse. En by med flere grønne områder og mer urbant landbruk kan dessuten tåle ekstremvær på en annen måte enn andre byer. Med blant annet overvannshåndtering fra økt nedbør, eller temperaturregulering i hetebølger. I
en studie kunne man se at urbane skoger var 1.6 grader kjøligere enn sammenlignbare områder uten, samt at grønne tak og vegger i byer ga en redusert overflatetemperatur på omtrent 1.8 grader. Urbant landbruk kan med andre ord virke positivt på mange områder.

I papiravisen stod det at Indore var rangert som den reneste byen seks år på rad fra 2016 til 2022». Dette er feil, riktig informasjon er at Indore var rangert som den reneste byen syv år på rad fra 2017 til 2023. Dette er rettet opp i nettversjonen av artikkelen står nå i artikkelen her på nett.

Urbant landbruk er definert av FNs Food and Agriculture Organization som «produksjonen av
mat og andre produkter, og relaterte prosesser på områder rundt og i byer»