Mål 3

God helse og livskvalitet

Sikre god helse og fremme livskvalitet for alle, uansett alder.

Det tredje bærekraftsmålet har som hovedmål å sikre god helse og fremme livskvalitet for alle, uansett alder. 

Innen 2030 skal alle mennesker ha mulighet for både god fysisk og psykisk helse. I 2030 skal vi ha slått ned epidemiene aids, malaria og tuberkulose og alle i verden skal ha tilgang på vaksiner og helsehjelp. 

Å ha god helse er en grunnleggende forutsetning for at vi mennesker skal nå vårt fulle potensiale og igjen kunne bidra til utvikling i samfunnet. Hvordan helsen vår er, påvirkes av miljø, økonomi og sosiale forhold. 

Verden har gjort fremskritt på dette området. I dag lever mennesker i gjennomsnitt åtte år lenger enn i 1990. Blant annet har 146 av 200 land allerede nådd målet man har satt seg om dødsfall hos barn under fem år. I kampen mot HIV/AIDS har man gjort store fremskritt, og hiv-behandling har ført til at aids-relaterte dødsfall har falt med 52 prosent siden 2010. Fødsler assistert av helsepersonell har økt fra 81 prosent til 86 prosent mellom 2015 og 2022, men her er også land til land forskjellene store. 

Det er mye arbeid som gjenstår for å nå dette målet, blant annet må man legge mer innsats i å få ned mødredødeligheten, universal helsehjelp og reversere fallet som følge av pandemien, i antall vaksinerte barn.