Bli næringslivspartner

Et samarbeid med Verdens Beste Nyheter gir mulighet til å fortelle om din virksomhets samfunnsengasjement og aktivt oppfylle Global Compact-forpliktelser. Det er enkelt og fleksibelt, og det er mulig å delta på mange nivåer.

Vil du være med å spre Verdens Beste Nyheter?

Hvis du vil være med på å fortelle historier om konkrete fremskritt, kontakt Marthe Jæger Tangen.

E-post: marthe.tangen@saih.no

Telefon: +47 90 29 51 44

Næringsliv