Indiske bønder gjør luften renere i Dehli ved å stoppe skadelig brenning av jorder.

Ren luft i byen skal dyrkes på landet

Indiske bønder gjør luften renere i Dehli ved å stoppe skadelig brenning av jorder.

Verdens Beste Nyheter

Verdens Beste Nyheter er en informasjonskampanje som jobber med å fremme positive fremskritt og gjennom dette skape engasjement for internasjonale utviklingsspørsmål.

Gode nyheter på Facebook og Twitter

Få gode nyheder på din facebookFå gode nyheder twitter

Kjappe nyheter

Høyere bryllupsalder i Indonesia

Indonesia har hevet minstealderen for å bli gift fra 16 til 19 år. Dette er et tiltak for å stoppe barneekteskap.

Flere har tilgang til elektrisitet

Antallet mennesker i verden som ikke har tilgang til elektrisitet har falt det siste året fra 1000 millioner til 860 millioner. Det skyldes spesielt framgang i India.

Flere steder er nå fri for miner

Siden 2014 har verdens land ryddet cirka 8000 kvadratkilometer for landminer.

Verden over opplever stadig vekk flere kvinner tilgang til moderne og ulike former for prevensjon. Dette skaper større valgfrihet og gir en tryggere seksuell helse for hver enkelt. FNs befolkningsfond melder at økt tilgang til prevensjon har ført til mindre mødredødelighet verden over.

Økt tilgang til prevensjon fører til mindre mødredødelighet og gir bedre helse

Verden over opplever stadig vekk flere kvinner tilgang til moderne og ulike former for prevensjon. Dette skaper større valgfrihet og gir en tryggere seksuell helse for hver enkelt. FNs befolkningsfond melder at økt tilgang til prevensjon har ført til mindre mødredødelighet verden over.

Selv om 2019 har vært et år hvor mye har gått galt, kan vi se tilbake på mye gode nyheter i det vi går inn i et nytt tiår. Her er noen av de beste nyhetene fra 2019.

Fikk du med deg disse gode nyhetene i 2019?

Selv om 2019 har vært et år hvor mye har gått galt, kan vi se tilbake på mye gode nyheter i det vi går inn i et nytt tiår. Her er noen av de beste nyhetene fra 2019.

Nyheter

Organisasjoner

Næringsliv