Ukens lesing: 

Les sakene fra årets utgave her

Verdens Beste Morgen

Hver vår arrangerer vi vår landsdekkende kampanjedag, Verdens Beste Morgen, hvor årets eksemplar av Verdens Beste Nyheter-avisen er i fokus. 30.april gikk nærmere 600 frivillige ut  på gatene og møtte morgenfriske mennesker på farten med årets eksemplar av Verdens Beste Nyheter. Dette er takket være engasjement fra frivillige fra sivilsamfunnsorganisasjoner, bedrifter, arbeidsplasser og skoler. Det er disse som gjør det mulig å få delt ut Verdens Beste Nyheter rundt om i hele landet!

Denne morgenen ønsker vi å rette fokuset mot fremskritt og positiv utvikling i verden.

 

Mål 3

God helse og livskvalitet

Takket være global og lokal innsats skjer det hele tiden fremskritt mot sykdommer verden over

Vis alle

Undervisningsopplegg

Verdens Beste Nyheter har utviklet undervisningsopplegget «Verden går bedre enn du tror» som fokuserer på media og bærekraft.

]Målet med undervisningsopplegget er å skape refleksjon og økt kunnskap rundt formidling og framstilling av global utvikling, konstruktiv nyhetsproduksjon og bærekraftig utvikling.  Vi ønsker å skape et fokus på løsningsorientering og handlekraft, og bidra til engasjement rundt global utvikling og bærekraftsmålene i klasserommet.

Målgruppen er elever på ungdomsskole og videregående, samt folkehøgskoler.

I tråd med den nye læreplanen legges det opp til tverrfaglig samarbeid, og oppgavene tar for seg temaene bærekraftig utvikling og demokrati og medborgerskap. Oppgavene oppfyller kompetansemål innenfor samfunnsfag, samfunnskunnskap og norsk. Flere er også aktuelle for fag som historie, kunst og håndverk, mediesamfunnet og medievitenskap.

Les mer her

Teknologi:  

Redaksjonen anbefaler