Søppel skader miljøet i en rekke land. Nye innovative løsninger gjør at mer avfall blir resirkulert og gjort om til nye produkter.

Verdens Beste Nyheter

Verdens Beste Nyheter er en informasjonskampanje som jobber med å fremme positive fremskritt og gjennom dette skape engasjement for internasjonale utviklingsspørsmål.

Gode nyheter på Facebook og Twitter

Få gode nyheder på din facebookFå gode nyheder twitter

Kjappe nyheter

Nedgang i pelsindustrien

I 2016 var det en 25 prosents nedgang i produksjonen av mink på verdensbasis. Kina står for det største bidraget til reduksjonen, fra 18 millioner til 8 millioner mink i 2016. Stadig flere land innfører forbud og strengere reguleringer for pelsnæringen og i juli 2017 ble et forbud mot produksjon av pels vedtatt av senatet i Tsjekkia.

Kilde: Fur Free Alliance | Foto: CC0 Public Domain

Grønn energi utmanøvrerer sort

Det installeres nå mer grønn energi i verden enn utbyggingen av ikke-fornybare energikilder. Dette til tross for at kull- og olje samlet sett mottar fire ganger mer i statstilskudd.

Kilde: FN | Foto: CCBY Intel Free Press

Godt nytt for utrydningstruet nise

For å redde den utrydningstruede nisearten vaquita, har Mexicos regjering innført et permanent forbud mot garnfiske i området. Det er kun 30 av de små nisene igjen i verden.

Kilde: WWF | Foto: CCBY NOAA Fisheries

Nyskapende byplanlegging bidrar til en mer bærekraftig verden. Hvis Parisavtalen skal oppfylles, må alle land bidra. India satser på sol.

Nyheter

Organisasjoner

Næringsliv