Har du lyst til å være med på å utforme en landsdekkende informasjonskampanje som når ut til tusenvis av mennesker? Bli med i en av våre tre arbeidsgrupper! En dag i året deler Verdens Beste Nyheter ut en avis som forteller om fremskritt og løsninger på klodens utfordringer. Bli med å spre gode konstruktive nyheter!

Verdens Beste Kampanjedag!

En dag i året deler Verdens Beste Nyheter ut en avis som forteller om fremskritt og løsninger på klodens utfordringer. Bli med å spre gode konstruktive nyheter!

Verdens Beste Nyheter

Verdens Beste Nyheter er en informasjonskampanje som jobber med å fremme positive fremskritt og gjennom dette skape engasjement for internasjonale utviklingsspørsmål.

Gode nyheter på Facebook og Twitter

Få gode nyheder på din facebookFå gode nyheder twitter

Kjappe nyheter

Åpenhetslov trådt i kraft

1. juli trådte den norske åpenhetsloven i kraft. Informasjonen større virksomheter må offentliggjøre skal sikre åpenhet i leverandørkjeder og forsvarlige arbeidsforhold. Virksomhetene må også gjennomføre aktsomhetsvurderinger som skal forebygge brudd på menneskerettighetene i næringskjedene hvor de opererer.

Hellas forbyr konverteringsterapi for mindreårige

Det greske parlamentet har gjort konvertingsterapi for mindreårige ulovlig i Hellas. Konverteringsterapi er en praksis hvor formålet er å endre en persons seksualitet eller kjønnsidentitet. Hvis konverteringsterapi blir gjennomført av psykologer eller annet helsepersonell, uten eksplisitt ønske av personen, kan de nå risikere bøter eller fengselsstraff.

FN-fond kan redde små bedrifter i Malawi

Koronapandemien ble en stor påkjenning for småbedrifter i Malawi som allerede slet med å få hjulene til å gå rundt. Nylig kunngjorde FN at Malawi skal motta 41 millioner dollar i større for å finansiere små - og mellomstore bedrifter. Dette skal hjelpe landet med å redusere fattigdom, sult og ulikheter.

Det har vært et kappløp med tiden å få reddet over én million oljefat fra et falleferdig tankskip utenfor Jemens Rødehavskyst. Etter flere års arbeid har FN klart å avverge risikoen for et av historiens største oljesøl. Maja Enerhaug er ny talsperson for Verdens Beste Nyheter. Bli bedre kjent med henne her.

Nyheter

Organisasjoner

Næringsliv