Har du lyst til å være med på å utforme en landsdekkende informasjonskampanje som når ut til tusenvis av mennesker? Bli med i en av våre to arbeidsgrupper! Verdens Beste Nyheter har utviklet undervisningsopplegget «Verden går bedre enn du tror» som nå er gratis og tilgjengelig for alle lærere.

Verdens Beste Nyheter

Verdens Beste Nyheter er en informasjonskampanje som jobber med å fremme positive fremskritt og gjennom dette skape engasjement for internasjonale utviklingsspørsmål.

Gode nyheter på Facebook og Twitter

Få gode nyheder på din facebookFå gode nyheder twitter

Kjappe nyheter

Åpenhetslov trådt i kraft

1. juli trådte den norske åpenhetsloven i kraft. Informasjonen større virksomheter må offentliggjøre skal sikre åpenhet i leverandørkjeder og forsvarlige arbeidsforhold. Virksomhetene må også gjennomføre aktsomhetsvurderinger som skal forebygge brudd på menneskerettighetene i næringskjedene hvor de opererer.

Hellas forbyr konverteringsterapi for mindreårige

Det greske parlamentet har gjort konvertingsterapi for mindreårige ulovlig i Hellas. Konverteringsterapi er en praksis hvor formålet er å endre en persons seksualitet eller kjønnsidentitet. Hvis konverteringsterapi blir gjennomført av psykologer eller annet helsepersonell, uten eksplisitt ønske av personen, kan de nå risikere bøter eller fengselsstraff.

FN-fond kan redde små bedrifter i Malawi

Koronapandemien ble en stor påkjenning for småbedrifter i Malawi som allerede slet med å få hjulene til å gå rundt. Nylig kunngjorde FN at Malawi skal motta 41 millioner dollar i større for å finansiere små - og mellomstore bedrifter. Dette skal hjelpe landet med å redusere fattigdom, sult og ulikheter.

I løpet av de siste 30 årene har Kambodsja fjernet over 1 million såkalte antipersonellminer, 26.000 antitankminer og over 3 millioner ikke-eskplodert eksplosiv ammunisjon. 2531 kvadratkilometer land er i dag minefritt og kan brukes til å bygge blant annet hus, skoler og sykehus. På bare ti år er bruken av solcelledrevne vannpumper eksplodert på verdensplan. Det gir blant annet bønder i utviklingsland en mer stabil høsting, skaper mer matvarer og øker inntektene deres. I tillegg går de på fornybar energi.

Nyheter

Organisasjoner

Næringsliv