Global handel med ren teknologi er steget markant, som både fremmer bærekraftig utvikling og økonomisk vekst. Fremgangen skyldes at en rekke utviklingsland satser på investeringer i fornybar energi.

Verdens Beste Nyheter

Verdens Beste Nyheter er en informasjonskampanje som jobber med å fremme positive fremskritt og gjennom dette skape engasjement for internasjonale utviklingsspørsmål.

Gode nyheter på Facebook og Twitter

Få gode nyheder på din facebookFå gode nyheder twitter

Kjappe nyheter

Belize tredobler antall fredede havområder

Det lille mellomamerikanske landet Belize tredobler størrelsen på sine fredede havområder. Utvidelsen begrenser fiskeri og beskytter korallrev.

Stort fall i dødsstraff

Det siste året har antallet henrettelser vært på sitt laveste på 10 år. Antallet har falt med 31% siden 2017.

Sterkere vekst i Afrika

Den samlede økonomiske veksten i Afrika forventes å nå helt opp på 4% i 2019. Særlig østafrikanske lands økonomier utvikler seg positivt.

Tuberkulose er den sykdommen som tar flest liv. Samtidig lykkes stadig flere land å gjøre noe med problemet. Farvel til det elendige livet i slummen. I løpet av de siste årene har mange afrikanere økt sin boligstandard, så husene har blitt bedre og sunnere å bo i.

Nyheter

Organisasjoner

Næringsliv