Bensinmotorens død blir kanskje overdøvet av dens lydløse arvtager raskere enn forventet. Den nye teknologien er avgjørende for både klimaet, vår helse og den geopolitiske balansen i verden.

Verdens Beste Nyheter

Verdens Beste Nyheter er en informasjonskampanje som jobber med å fremme positive fremskritt og gjennom dette skape engasjement for internasjonale utviklingsspørsmål.

Gode nyheter på Facebook og Twitter

Få gode nyheder på din facebookFå gode nyheder twitter

Kjappe nyheter

Vennskap på tvers av religion

2 av 3 unge har nære venner med en annen religion enn sin egen. Dette viser en stor undersøkelse i 20 land.

Kilde: Varkey Foundation | Foto: CCBY Browser

Colombia freder mer kyst og hav

Colombia mer enn dobler størrelsen på verdensarven Malpelo Sanctuary. Området er hjemsted for et bredt utvalg av fugler og marine arter.

Kilde: | Foto: Alexander Schimmerick

Land vil forby atomvåpen

122 land i FN har stemt for å forby atomvåpen. De eksisterende atommaktene deltar ikke i avtalen (og heller ikke Norge), men håpet er at dette vil motivere til nedrustning. ICAN, den internasjonale kampanjen som jobber mot forbud av atomvåpen, er vinner av Nobels Fredspris 2017.

Kilde: FN, The Guardian | Foto: CCBY MAPW Australia

En gruppe hiv-smittede i Thailand har jobbet seg til høyere inntekt og mer respekt i sitt lokalområde ved å dyrke og selge spiselig sopp.

Sopphytte styrker hiv-smittede

En gruppe hiv-smittede i Thailand har jobbet seg til høyere inntekt og mer respekt i sitt lokalområde ved å dyrke og selge spiselig sopp.

Søppel skader miljøet i en rekke land. Nye innovative løsninger gjør at mer avfall blir resirkulert og gjort om til nye produkter.

Nyheter

Organisasjoner

Næringsliv