Et grønt belte på tvers av Afrika skal holde ørkenen i sjakk og gi mennesker bedre muligheter til å skape et liv i deres eget land, fremfor å flykte til Europa. Verdens Beste Nyheter har utviklet undervisningsopplegget «Verden går bedre enn du tror» som nå er gratis og tilgjengelig for alle lærere.

Verdens Beste Nyheter

Verdens Beste Nyheter er en informasjonskampanje som jobber med å fremme positive fremskritt og gjennom dette skape engasjement for internasjonale utviklingsspørsmål.

Gode nyheter på Facebook og Twitter

Få gode nyheder på din facebookFå gode nyheder twitter

Kjappe nyheter

Lager dyrefor og gjødsel av døde gresshopper

Bønder Kenya og fleres steder i Øst-Afrika har i det siste slitt med store svermer av vandregresshopper som ødelegger avlinger. Dette skyldes klimaendringer og uvanlig værmønster. Bedriften The Bug Picture, i samarbeid med flere bønder, snur det til noe positivt ved å samle inn og lage dyrefor og organisk gjødsel av de døde insektene.

Homoseksualitet avkriminalisert i Bhutan

Bhutans parlament har nylig stemt for å avkriminalisere sex mellom to av samme kjønn. Lovforslaget ble vedtatt på selveste "Human Rights Day", noe som i seg selv har en viktig symbolsk verdi. Lovforslaget må osgå godkjennes av kongen for at det skal bli en lov, men dette er likevel en viktig seier for LHBTIQ+-personer i Bhutan.

Likekjønnet par får registrert partnerskap i Bolivia

Etter en to år lang juridisk kamp, har endelig David Aruquipa og Guido Montaño fått autorisert et registrert partnerskap, en formalisering av samlivet på lik linje med ekteskap. Det er første gang et likekjønnet par får innvilget registrert partnerskap i Bolivia. Beslutningen har fått stor støtte etter at den ble kjent, og er et stort skritt i positiv retning når det gjelder LHBTIQ+-rettigheter i landet.

På få år har antallet av analfabeter i Indonesia falt drastisk. Særlig de unge baner veien. Flere av verdens fattigste kvinner har nå adgang til prevensjon. Friheten til å velge barn når det passer er viktig for utviklingen i de fattigste landene.

Nyheter

Organisasjoner

Næringsliv