Ukens lesing: 

Det er flere land som tar tak for at arbeidshverdagen skal bli bedre for den enkelte arbeider. Les noen av fremskrittene her.

Del ut avisen på vår kampanjedag!

Hver vår arrangerer vi vår landsdekkende kampanjedag, hvor årets eksemplar av Verdens Beste Nyheter er i fokus. Flere hundre frivillige står opp på morgenen og går ut for å dele ut avisen vår til morgenfriske mennesker på farten.

Det er sivilsamfunnsorganisasjoner, bedrifter, arbeidsplasser og skoler som gjør det mulig å få delt ut Verdens Beste Nyheter rundt om i hele landet!

30. april skal vi igjen møte morgenfriske mennesker på farten med årets eksemplar av Verdens Beste Nyheter.

I tillegg til å dele ut årets eksemplar, arrangerer vi en rekke arrangementer i samarbeid med samarbeidspartnere denne dagen for å feire fremskritt og utvikling!

Meld på deg, vennegjengen din, kollegaene dine og bli med på Verdens Beste kampanjedag!

Påmeldingsskjema: https://forms.gle/Vymto5Yx3ie6nWRg8

Påmeldingsfrist: 3. april 

 

Mål 13

Stoppe klimaendringene

Les om fremskritt verden har gjort på klima i det siste

Vis alle

Undervisningsopplegg

Verdens Beste Nyheter har utviklet undervisningsopplegget «Verden går bedre enn du tror» som fokuserer på media og bærekraft.

]Målet med undervisningsopplegget er å skape refleksjon og økt kunnskap rundt formidling og framstilling av global utvikling, konstruktiv nyhetsproduksjon og bærekraftig utvikling.  Vi ønsker å skape et fokus på løsningsorientering og handlekraft, og bidra til engasjement rundt global utvikling og bærekraftsmålene i klasserommet.

Målgruppen er elever på ungdomsskole og videregående, samt folkehøgskoler.

I tråd med den nye læreplanen legges det opp til tverrfaglig samarbeid, og oppgavene tar for seg temaene bærekraftig utvikling og demokrati og medborgerskap. Oppgavene oppfyller kompetansemål innenfor samfunnsfag, samfunnskunnskap og norsk. Flere er også aktuelle for fag som historie, kunst og håndverk, mediesamfunnet og medievitenskap.

Les mer her

Verdens dyr:  

Det skjer også fremskritt med verdens mange arter

Redaksjonen anbefaler