På relativt kort tid har det lyktes å gjøre en større del av verdens tunfiskfangst mer bærekraftig.

Verdens Beste Nyheter

Verdens Beste Nyheter er en informasjonskampanje som jobber med å fremme positive fremskritt og gjennom dette skape engasjement for internasjonale utviklingsspørsmål.

Gode nyheter på Facebook og Twitter

Få gode nyheder på din facebookFå gode nyheder twitter

Kjappe nyheter

SUDAN FORBYR KJØNNSLEMLESTELSE

Nesten 9 av 10 kvinner sudanske kvinner har gjennomgått kjønnslemlestelse. Et nytt lovforslag kriminaliserer inngrepet, og strafferammen er på tre års fengsel. Aktivister sier det vil ta tid å fjerne praksisen helt, men at det er et viktig steg i riktig retning.

NEW ZEALAND LOVLIGGJØR ABORT

Parlamentet i New Zealand har nettopp stemt ja til å avkriminalisere abort, som har vært forbudt siden 1977. Tidligere måtte to leger godkjenne en eventuell abort – og det var kun mulig, hvis den gravide var i stor risiko for helseskader.

CHILE NÅ FRI FOR LANDMINER

Etter 21 år er Chile nå ferdig med å rydde alle landminene som ble plassert ut i løpet av 70-tallet. Da Chile tilsluttet seg den internasjonale konvensjonen mot landminer, som trådte i kraft i 1999, lovet chilenerne, ikke bare å la være å produsere, selge og utplassere miner, men også å rydde de minene de allerede hadde utplassert. 164 land er med i avtalen og så langt har 52 millioner antipersonellminer blitt destruert.

Flere ladestasjoner og lavere skatter og avgifter på elbiler skal fra neste år gjøre landet klar for en fremtid hvor alle biler er basert på strøm.  Det er fremdeles en lang vei igjen å gå før vi får sikret alle deres menneskerettigheter globalt. Men det har også vært store fremskritt og stadig vekk blir flere rettigheter oppnådd. Her presenteres 10 fremskritt for lhbtiq+-personer sine rettigheter så langt i 2020.

Nyheter

Organisasjoner

Næringsliv