Mål 12

Ansvarlig forbruk og produksjon

Sikre bærekraftig forbruks- og produksjonsmønstre.

Dette målet handler om å sikre bærekraftige forbruks- og produksjonsmønstre. Vi må altså gjøre mer med mindre. 

For å sikre gode levekår for både for nåværende og fremtidige generasjoner må særlig rike land kutte forbruket. I dag har vi et forbruk som ikke er bærekraftig for jordkloden, blant annet blir en tredjedel av verdens mat kastet i søpla. 

Vi må fordele forbruket likere mellom landene, vi må bli flinkere til å gjenbruke ressurser og gjøre forbruket mer bærekraftig. Store selskaper må produsere varer og tjenester på miljøvennlige måter. Samtidig må myndigheter, næringsliv og du og jeg bidra til en bærekraftig forvaltning av jordens ressurser. Ansvarlig forbruk og produksjon må altså være en del av gjenoppbyggingen etter pandemien. 

Samtidig har det også skjedd fremskritt; blant annet teknologiske løsninger som plukker opp og begrenser utflytning av plast i verdenshavene, nye avtaler for å forvalte fiske i verdenshavene på en bærekraftig måte, det er nytt håp for regnskogen i Brasil og annenhver buss kjører på strøm.