Foto: Kari Eiring

Om oss

Verdens Beste Nyheter formidler gode og konstruktive nyheter om internasjonal utvikling.

Manifest

  1. Verdens Beste Nyheter ønsker at møte leseren med konstruktive og uventede historier om internasjonal utvikling. Vi tror på et godt samarbeid mellom sivilsamfunn, private sektor, statlige og internasjonale institusjoner. Kun sammen kan vi skape en bærekraftig fremtid for mennesker og jordkloden.
  2. De tradisjonelle medienes nåværende fokus gir et inntrykk av verden som håpløs, voldelig og korrupt. Vi er bekymret for hva det gjør med vårt verdensbilde. Vi mener at folk fortjener et mer nyansert bilde av den verden vi lever i, med et balansert syn på både det positive og det negative.
  3. Vår misjon er å gi en stemme til de historiene om utvikling, fremgang og håp som de tradisjonelle mediene ikke gir plass til.
  4. Vi ønsker å skape en ny fortelling, hvor fokus er på hva vi har til felles – ikke våre forskjeller. Vi fokuserer på løsninger i stedet for konflikter, på muligheter og håp i stedet for problemer og svakheter.
  5. Våre historier lever opp til kriteriene om konstruktiv journalistikk. Vi streber etter å leve opp til den høyeste journalistiske standarden og våre historier er basert på statistikk, fakta og pålitelige kilder.
  6. Vår merkevare og visuelle uttrykk skal avspeile mulighetene med utvikling og internasjonalt samarbeid. Vi velger bevisst et minimalistisk og moderne design og velger nøye ut bilder som kan nyansere bildet av utviklingsland.

Sosiale medier

 

Facebook: www.facebook.com/verdensbestenyheter

Twitter: @VBN_norge
Instagram: @verdensbestenyheter
Emneknagg: #VerdensBesteNyheter

Verdens Beste Nyheter er en informasjonskampanje som formidler framskritt og positive resultater fra utviklingsland. Vi skriver nyheter, analyser og historier og fokuserer på framskritt, potensiale og løsninger, men vi belyser også utfordringer. Vi ønsker en kampanje hvor formålet er å fremme konstruktiv journalistikk og på den måten bidra til å opplyse Norges befolkning om de positive endringene som finner sted i verden som ellers ikke når overskriftene. Vi ønsker også å rette søkelyset mot positive tiltak som skjer i utviklingsland og nyansere det negative bildet av utvikling som media og organisasjoner ofte bidrar til å opprettholde.

Verdens Beste Nyheters visjon er at hele Norges befolkning får en aktuell og nyansert forståelse av verden. Vi tror at den nyanserte kunnskapen skaper håp og at håp skaper motivasjon for handling. Vi ønsker å gjøre FNs bærekraftsmål kjente for hele landets befolkning. Jo flere som kjenner til målene, jo flere kan være med på å sørge for at våre politiske ledere leverer resultater. Og jo flere som vet hvilke fremskritt og løsninger verden byr på, jo flere kan bidra til at de at de blir satt ut i livet.

Verdens Beste Nyheter ble opprettet fordi vi mener det er behov for en informasjonskampanje som kan være med på å nyansere det skjeve bildet av utviklingen i verden. Denne ideen er inspirert av den danske organisasjonen med samme navn: ”Verdens Bedste Nyheder”. Den danske kampanjen er et samarbeid mellom FN, Danida og danske bistandsorganisasjoner og med drahjelp fra næringsvirksomheter. Kampanjen innebærer at det én dag hvert år deles ut gratis aviser og annet kampanjemateriell hvor det utelukkende fokuseres på den positive utviklingen i verden. I tillegg har vi i løpet av året flere arrangementer med formål om å øke kunnskapen om internasjonal utvikling og FNs bærekraftsmål.

Konstruktiv journalistikk på mange plattformer

Vi bruker konstruktiv journalistikk som arbeidsmetode når vi skriver nyheter, analyser og historier om internasjonal utvikling. Det betyr, at vi fokuserer på fremskritt, potensial og løsninger, men også at vi belyser utfordringer og problemer. Vi er redaksjonelt uavhengige og produserer ofte nyheter i samarbeid med våre partnere, som består av en rekke organisasjoner, bedrifter og stiftelser. Vi publiserer stadig nyheter på her på siden, Facebook, Twitter og Instagram.

Avisen

Verdens Beste Nyheters avis blir gitt ut én gang i året på kampanjedagen. Kampanjedagen i 2023 er i mai. Les mer om hvordan du kan være med på årets kampanje.

Kampanjedagen

I tillegg til å skrive og dele artikler om internasjonal fremgang, står Verdens Beste Nyheter bak en rekke arrangementer. Ofte er disse i samarbeid med våre partnere. En dag i året arrangerer vi en stor, landsdekkende utdeling hvor flere hundre frivillige deler ut et fysisk eksemplar av Verdens Beste Nyheter.