Foto: Johanne Furuseth

Bli med

Du kan være med i Verdens Beste Nyheter på flere måter; enten som partner eller ved å engasjere deg som frivillig. Verdens Beste Nyheter bygger på gode partnerskap og samarbeider med en rekke partnere om kreative stunts og faglige arrangementer. Ta kontakt dersom du har ideer til andre former for samarbeid.

Les mer om hvordan du kan delta under.

Verdens Beste Nyheter i skolen

Verdens Beste Nyheter har høsten 2020 utviklet undervisningsopplegg. I tråd med den nye læreplanen legges det opp til tverrfaglig samarbeid, og er aktuelle for kompetansemålene innenfor demokrati og medborgerskap og bærekraftig utvikling.

Les mer.

Som deg selv

Vi søker etter personer som ønsker å bli en del av arbeidsgruppene til Verdens Beste Nyheter.

Er du interessert i å være med å utforme og skape en landsdekkende informasjonskampanje som når ut til tusenvis av mennesker? Søk deg til en av våre tre arbeidsgrupper!

Les mer.

Som bedrift

Vis din bedrifts samfunnsengasjement gjennom et samarbeid med Verdens Beste Nyheter og vær med på å øke kunnskapen om FNs bærekraftsmål.

Les mer.

Som organisasjon

Gjennom et samarbeid med Verdens Beste Nyheter kan din organisasjon bidra til kreative kampanjer og til å spre informasjon om bærekraftsmålene og løsninger på verdens utfordringer.

Les mer.