Bli med

Du kan være med i Verdens Beste Nyheter på flere måter; enten som partner eller å engasjere deg som frivillig. Verdens Beste Nyheter bygger på gode partnerskap og samarbeider med en rekke partnere om kreative stunts og faglige arrangementer. Ta gjerne kontakt hvis du ar ideer til andre former for samarbeid!

Les mer om hvordan du kan delta under.

Bli med som deg selv

Vi søker personer som ønsker å bli en del av arbeidsgruppene til Verdens Beste Nyheter. Er du interessert i å være med å utforme og skape en landsdekkende informasjonskampanje som når ut til tusenvis av mennesker? Søk deg til en av våre arbeidsgrupper!

Les mer her

Bli med som bedrift

Vis din bedrifts samfunnsengasjement gjennom et samarbeid med Verdens Beste Nyheter og vær med på å øke kunnskapen om FNs bærekraftsmål.

Les mer her

Bli med som organisasjon

Gjennom et samarbeid med Verdens Beste Nyheter kan din organisasjon bidra til kreative kampanjer og til å spre informasjon om bærekraftsmålene og løsninger på verdens utfordringer.

Les mer her

 

Har du andre ideer?

Har du andre ideer til samarbeid? Ta gjerne kontakt med oss på post@verdensbestenyheter.no!