Foto: Johanne Furuseth

Bli med

Du kan være med i Verdens Beste Nyheter på flere måter; enten som partner eller ved å engasjere deg som frivillig. Verdens Beste Nyheter bygger på gode partnerskap og samarbeider med en rekke partnere om kreative stunts og faglige arrangementer. Ta kontakt dersom du har ideer til andre former for samarbeid.

Les mer om hvordan du kan delta under.

Som organisasjon

Gjennom et samarbeid med Verdens Beste Nyheter kan din organisasjon bidra til kreative kampanjer og til å spre informasjon om bærekraftsmålene og løsninger på verdens utfordringer.

Les mer.

Som bedrift

Vis din bedrifts samfunnsengasjement gjennom et samarbeid med Verdens Beste Nyheter og vær med på å øke kunnskapen om FNs bærekraftsmål.

Les mer.

Som deg selv

Hvert år i september deler vi ut en avis med bare gode nyheter om internasjonal utvikling og feirer at det på mange måter går bedre enn vi tror. Dette hadde ikke vært mulig uten våre frivillige over hele landet. Årets kampanjedag er 27.september

Les mer.

Verdens Beste Nyheter i skolen

Verdens Beste Nyheter kan brukes i undervisning om internasjonale forhold. I tillegg er annet undervisningsmateriell om FNs bærekraftsmål tilgjengelig på nett.

Les mer.