Bli organisasjonspartner

Et samarbeid med Verdens Beste Nyheter bidrar til kreative kampanjer og informasjon om løsninger på verdens utfordringer. Samarbeidet er enkelt og fleksibelt, med muligheter for å delta på mange nivåer.

Sterke partnerskap får nyhetene ut
Norske organisasjoner står bak Verdens Beste Nyheter, og har siden starten vært basert på et samarbeid på tvers av fagfelt. Siden Verdens Beste Nyheter ble lansert i Norge i 2015, har vi samarbeidet med nærmere 35 ulike norske organisasjoner. Alle kan være med, og sammen når vi ut til nordmenn med overraskende nyheter om fremskritt og løsninger på verdens utfordringer.

Kreative kampanjer og FNs bærekraftsmål
Organisasjoner kan være med i Verdens Beste Nyheter på flere måter. Verdens Beste Nyheters arbeid tar utgangspunkt i FNs bærekraftsmål, som skisserer ambisiøse mål om å løse noen av verdens største utfordringer som ekstrem fattigdom, global ulikhet og klimaendringer. Vi ønsker tips fra norske organisasjoner om vellykkede utviklingsprosjekter og positive endringer innen deres felt. I tillegg vil vi samarbeide om arrangementer som omhandler internasjonal utvikling, FNs bærekraftsmål og konstruktiv journalistikk. Flere organisasjoner har også bidratt med å dele ut Verdens Beste Nyheter på kampanjedagen til Verdens Beste Nyheter, og vi er stadig på utkikk etter flere organisasjoner som vil bidra på ulike måter i kampanjeperioden.

Del ut avisen på Verdens Beste Morgen

Hvert år deler hundrevis av frivillige ut avisen Verdens Beste Nyheter over hele landet – fra Kirkenes i nord til Kristiansand i sør. Du kan være med – enten som organisasjon, bedrift eller deg selv.

Verdens Beste Morgenfest på Arendalsuka

I 2016 samarbeidet Verdens Beste Nyheter med flere organisasjoner om arrangementet Verdens Beste Morgenfest for å feire FNs bærekraftsmål med appeller, musikk og leker med FNs bærekraftsmål. I år planlegger vi arrangement som retter seg mot elever på videregående skole for å skape engasjement rundt internasjonale utviklingsspørsmål.