Mål 2

Utrydde sult

Utrydde sult, oppnå matsikkerhet og bedre ernæring, og fremme bærekraftig landbruk

Det andre bærekraftsmålet har som hovedoppgave å utrydde sult, oppnå matsikkerhet, bedre ernæring og fremme bærekraftig jordbruk. 

Ingen mennesker skal gå sultne, og det skal være nyttig, sunn og bærekraftig mat til alle. Siden år 2000 har andelen av verdens befolkning som sulter falt fra 13 prosent til cirka 9.9 prosent, det er et stort fremskritt. Men fra 2019 til 2020 økte antallet mennesker som sulter med 118 millioner mennesker, på grunn av klimaendringer, pandemien og væpnede konflikter. 

Denne utviklingen jobber bærekraftsmålet for å snu.