20. april 2021

Colombia beskytter 1,7 millioner venezuelanske flyktninger

De 1,7 millioner venezuelanske flykningene i Colombia får nå midlertidig beskyttelse i 10 år. Ekspert kaller løsningen smart.

Over 5,4 millioner venezuelanere er drevet på flukt på grunn av krisen i Venezuela. 1,7 av dem er i Colombia, som nå tilbyr dem en beskyttelsesstatus som vil vare i 10 år. Foto: CC BY-NC-ND 2.0 
EU Civil Protection and Humanitarian Aid/S.Castañeda / Flickr

Over 5,4 millioner venezuelanere er drevet på flukt på grunn av krisen i Venezuela. 1,7 av dem er i Colombia, som nå tilbyr dem en beskyttelsesstatus som vil vare i 10 år. Foto: CC BY-NC-ND 2.0 EU Civil Protection and Humanitarian Aid/S.Castañeda / Flickr

Prøv å forestille deg at ditt hjemland er så hardt rammet av hungersnød og vold at du er tvunget til å pakke alt du eier og flykte til et annet land. Men her har du verken mulighet til å dra på skolen, til legen eller på jobb. Dette er virkeligheten for over 5,4 millioner venezuelanske flyktninger. De har flyktet til resten av Latin- og Nord-Amerika, vekk fra landets totalødelagte økonomi, som har skapt hungersnød og konflikt.

Nå vil dette ta slutt. Nabolandet Colombia har nettopp tilbudt en tiårig beskyttelsesstatus til de 1,7 millioner venezuelanske flyktningene som har flyktet til landet. Beskyttelsen gir de venezuelanske flyktningene adgang til helsevesen, COVID-19 vaksinasjonsplaner, skolegang og arbeidstillatelse.

«Det er imponerende at Colombia hjelper, og fremstår som et forbilde for resten av verden. Før kunne halvparten av venezuelanerne som bodde i landet verken jobbe, gå på skole eller motta helsehjelp, fordi de ikke hadde noen status i landet. Nå har de fått rett til helt grunnleggende tjenester, noe som har en enorm betydning», sier Nikolas Feith Tan, seniorforsker hos Institutt for Menneskerettigheter, spesialisert i flyktningrett.

Stabil løsning

Beskyttelsen som Colombia tilbyr er ikke permanent, men dekker i 10 år. Nikolas Feith Tan er imidlertid ikke bekymret.

«Det er faktisk ganske smart å gi en midlertidig beskyttelse til alle på én gang. Hvis alle skulle ha søkt om asyl individuelt, ville det tatt veldig lang tid før sakene ble avgjort», sier Nikolas Feith Tan.

«I tillegg er det sjeldent at flykninger blir kastet ut av landet etter ti år, og situasjonen i Venezuela er forhåpentligvis bedre innen den tid. På denne måten er det en stabil løsning».

Colombias hjelpende hånd kommer både fordi landene har kulturelle likheter, men også fordi Colombia tidligere har blitt hjulpet av sine naboland, og kanskje kan ha bruk for samme tjeneste i fremtiden, forklarer Nikolas Feith Tan.

«Latinamerikanske land har en lang og stolt tradisjon om å hjelpe og beskytte hverandre. Dette er fordi mange av landene de siste tiårene har opplevd kriser der de har vært avhengige av andres hjelp. Det er derfor en større selvfølge for mange latinamerikanere å hjelpe hverandre enn det ville vært for et stabilt land som for eksempel Danmark».