Mål 8

Anstendig arbeid og økonomisk vekst

Fremme varig, inkluderende og bærekraftig økonomisk vekst, full sysselsetting og anstendig arbeid for alle.

Mål nummer åtte handler om at vi skal fremme varig, inkluderende og bærekraftig økonomisk vekst, full sysselsetting og anstendig arbeid for alle. 

For å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og skape bærekraftig økonomisk vekst må alle arbeidsdyktige mennesker ut i arbeid, og det må legges til rette for at ungdom og flere kvinner er i jobb. 

Målet handler om at de som har minst skal ha mulighet å jobbe seg ut av fattigdom gjennom anstendige jobber – med grunnleggende rettigheter. Og for å skape anstendige jobber krever det også økonomisk vekst, særlig i verdens fattigste land. En tommelfingerregel er at levestandarden blir fordoblet på ti år, hvis veksten er på syv prosent hvert år. 

Og det har generelt gått den riktige veien. Tall fra Verdensbanken viser at veksten i de minst utviklede landene var over syv prosent fra 2005 til 2007, men siden har veksten vært fallende og svingende i takt med lavere råvarepriser. Allikevel lå veksten litt over 5 prosent i 2019, før pandemien brøt ut. 

Som følge av pandemien måtte vi tilpasse oss en helt ny hverdag, en følge av dette var rask digital utvikling og tilvenning. Globalt har nå 76 prosent av voksne mennesker bankkontoer, en økning fra 64 prosent i 2014.