5. juli 2021

"Verdens beste" åpenhetslov vedtatt

Etterspørselen etter etisk produserte varer øker, og nå har Stortinget vedtatt en ny åpenhetslov for næringslivet. Rettferdig og etisk handel er på moten i Norge!

Mer åpenhet: Ny norsk lov pålegger bedrifter å respektere menneskerettighetene i alle ledd av produksjonen. Foto: Solidarity Center 2015 (CC-BY-2.0) / Flickr

Mer åpenhet: Ny norsk lov pålegger bedrifter å respektere menneskerettighetene i alle ledd av produksjonen. Foto: Solidarity Center 2015 (CC-BY-2.0) / Flickr

10. juni vedtok Stortinget den såkalte åpenhetsloven, som lenge har vært på trappene.

– Denne loven er skikkelig viktig fordi den gjør det tydelig at staten har ansvar for å pålegge bedriftene å følge menneskerettighetene i deres produksjon, sier Embla Regine Mathisen, leder i Changemaker Norge.

Ifølge Den internasjonale arbeidsorganisasjonen (ILO) er det i dag om lag 25 millioner mennesker som blir utsatt for tvangsarbeid. Changemaker er en av flere sivilsamfunnsorganisasjoner som i flere år har jobbet for å få på plass en lov som forplikter næringslivsaktører til å ta større menneskerettighetsansvar.

– Åpenhetsloven krever at de store selskapene forholder seg til FNs veiledende prinsipper og at de offentliggjør mer informasjon, sier Mathisen.

Informasjonen som større virksomheter nå må offentliggjøre skal sikre åpenhet om leverandørkjeder og anstendige arbeidsforhold. I tillegg må bedrifter foreta aktsomhetsvurderinger som skal bidra til å begrense og forebygge brudd på menneskerettighetene i næringskjedene hvor de opererer.

– Denne loven er en av få på området i verden, og den strengeste også. Så den vil sette standarden for andre lignende lover, forteller Mathisen.

– Færre gratispassasjerer

– Ansvarlig forbruk og produksjon handler blant annet om åpenhet, og at produsenter og ledere tar ansvar for å sikre rettigheter til arbeiderne, utdyper daglig leder i Fairtrade Norge, Annabelle Lefébure-Henriksen.

Sertifiseringsordningen Fairtrade jobber for å sikre rettigheter og en minimumslønn til bønder og produsenter verden over. Fairtrades arbeid er særlig knyttet til FNs bærekraftsmål om å utrydde fattigdom, sikre anstendig arbeid og sikre ansvarlig forbruk og produksjon.

– Alle bærekraftsmålene henger sammen. Rettferdig handel kan være en grunnleggende drivkraft for fattigdomsbekjempelse og bærekraftig utvikling. I Fairtrade jobber vi for å sikre bønder og arbeidere en minimumspris for råvarene de selger og et mer anstendig arbeidsforhold, forklarer Lefébure-Henriksen.

Hun er tydelig på hva den nye åpenhetsloven har å si for norsk næringsliv:

– Man er med på å dra den viktige utviklingen internasjonalt. Man får litt færre gratispassasjerer, hvor de som ikke har brydd seg før må begynne å bry seg.

Lefébure-Henriksen understreker videre betydningen av dialog med bedrifter som opererer i gråsonen.

– Åpenhetsloven vil gjøre det lettere å skape rom for dialog og ha muligheten til å påvirke i riktig retning.

Etisk handel på moten – selv i krevende tider

Åpenhetsloven ble en realitet i en tid hvor nordmenn stadig blir mer opptatt av å handle etisk. Det kommer blant annet fram i en rapport lansert i 2019 fra Forbruksinstituttet SIFO, på oppdrag fra Amnesty.

Fairtrade Norge bekrefter samme trend.  Til tross for korona-pandemien, økte omsetningsverdien til Fairtrade-merkede produkter med 13 prosent i 2020.

– Vi var ganske bekymret i mars 2020 når pandemien først brøt ut. Men det vi ser er at salget av spesielt dagligvarer har steget til værs, noe som har spilt over på salget av Fairtrade-varer, forklarer Lefébure-Henriksen.

Stort engasjement

Den nye åpenhetsloven er et godt eksempel på hvordan samspillet mellom næringslivsaktører, sivilsamfunn og politikere kan få avgjørende betydning i arbeidet for å sikre et mer bærekraftig næringsliv.

Embla Regine Mathisen har også merket et spesielt sterkt engasjement for saken blant de unge.

– Ingen har lyst til å bruke penger på ting som har blitt produsert under forferdelige forhold, men vi unge er ekstra opptatt av at det er bedriftens ansvar å fikse det, sier Changemaker-lederen.

Fairtrade Norge påpeker viktigheten av at regjeringen setter nye lovkrav for et mer bærekraftig næringsliv.

– Spesielt nå under korona-pandemien har det vært viktig at politikerne har tatt affære ettersom det er de som har makt til å gjøre de store endringene for dem som blir hardest rammet, sier Lefébure-Henriksen.

Selv om flere gjerne skulle sett at den nye åpenhetsloven også inkluderte bestemmelser for små bedrifter, sikret mer åpenhet om produksjonssted, og stilte krav til miljøvern, er den uansett et godt eksempel på at rettferdig handel virkelig er i vinden.

– Vår lov er nå så ambisiøs at den definitivt kommer til å prege andre land, avslutter Mathisen.