11. mars 2024

Karibisk land tester ut kortere arbeidsuke

I et forsøk i Den dominikanske republikk skal bedrifter teste ut kortere arbeidsuker. Arbeidstakere går fra en 44 timers arbeidsuke, til en arbeidsuke som minner mer om den danske. Forfatter og ekspert peker på at en kortere arbeidsuke øker produktivitet og trivsel. 

I tre måneder kommer cirka 300 arbeidstakere i Den dominikanske republikk til å teste ut en arbeidsuke med mindre arbeid, men samme lønn. Foto: Kevin Olsen, Unsplash

I tre måneder kommer cirka 300 arbeidstakere i Den dominikanske republikk til å teste ut en arbeidsuke med mindre arbeid, men samme lønn. Foto: Kevin Olsen, Unsplash

Det blir mer tid til å være sammen med familien, mulighet til å sove lengre eller løpe seg en tur for arbeidere i Den dominikanske republikk. I hvert fall hvis man jobber i en av bedriftene som har valgt å delta i pilotprosjekt med kortere arbeidsuker, som regjeringen startet 1.februar. 

I pilotprosjektet skrur man ned den normale arbeidsuken, fra 44 timer i uken til 36 timer – men lønnen skal være det samme. 

Vi har begynt på en reise hvor vi prioriterer mennesker, helse og velvære og fremmer bærekraftig og miljøvennlige aktiviteter, sier landets arbeidsminister, Luis Miguel De Champs Garcià, i en pressemelding fra regjeringen. 

Det er frivillig å delta i forsøket og ifølge regjeringen deltar fire store bedrifter, blant annet telekommunikasjonsvirksomheten Claro og det nasjonale helseforsikringsselskapet. Ifølge den lokale avisen Diario Libre vil det være totalt cirka 300 arbeidstakere som deltar. 

Flere fordeler

Den dominikanske republikk er ikke det første landet i verden til å prøve kortere arbeidsuke. I Chile har man kuttet ned arbeidsuken fra 45 til 40 timer. Flere danske bedrifter har enten kuttet arbeidsuken til fire dager eller kuttet ned antall timer. I Storbritannia ble det hittil største forsøket på kortere arbeidsuke gjennomført i 2022 – som hadde gode resultater.

Det store argumentet er at fire dagers arbeidsuke både er til nytte for bedrifter og arbeidere. Det øker produksjonen og produktiviteten. Arbeiderne får et bedre, morsommere og sunnere liv, men det er også til nytte for samfunnet fordi det styrker sivilsamfunnet, sier Pernille Garde Abildgaard.

Hun er forfatter av boken Sådan får vi en 4-dagers arbeidsuge, hun er leder for institutt for 4-dagers arbeidsuke og eier av rådgivningsbedriften Take Back Time, som hjelper bedrifter med å gå over til fire dagers arbeidsuke. 

Ifølge henne er det mange fordeler ved å bruke mindre tid på arbeidsplassen. Hun peker på både mindre sykefravær, økt produktivitet og større arbeidsglede hos ansatte, men også at folk med mindre arbeidstid bruker mer tid på frivillig arbeid, tid med barna sine, trening og får mer søvn.

Island har også forsøkt seg på en kortere arbeidsuke fra 2015 til 2019 var det to forskjellige pilotprosjekter med cirka 2.500 ansatte.

En analyse av forsøket viste at trivsel hos ansatte generelt steg uten at produktiviteten falt.

Les mer her

Bli klokere på en fire dagers arbeidsuke

Vi har tidligere satt fokus på livet i hamsterhjulet. Les mer om: 

  • Verdens største forsøk på en fire dagers arbeidsuke i Storbritannia her.
  • Hvorfor en internasjonal ekspert mener at en kortere arbeidsuke kan være kuren mot en kultur preget av utbrenthet her.
  • Hvordan Amnesty byttet fra arbeidsuke på frem til fire dager her.
  • Enda flere forsøk og forskning bak kortere arbeidsuker her.

Man skiller generelt mellom to former for kortere arbeidsuker: redusert og  komprimert arbeidsuke. Ved den første kutter man ned antall timer, slik som gjøres i pilotprosjektet i Den dominikanske republikk. I den andre modellen, som noen bedrifter og offentlige arbeidsplasser i Danmark benytter seg av, er arbeidsuken på 37 timer, men fordelt på fire arbeidsdager istedenfor fem. Der begge deler har fordeler og ulemper. 

De lange arbeidsdagene er den store ulempen, det er det også for bedriftene. Man er ikke like produktiv på den 8.timen som den 3. timen, sier Pernille Garde Abildgaard.

Har vi råd til mindre arbeid?

Ikke alle snakker varmt om kortere arbeidsuke. Motstanderne for kort arbeidsuke i Danmark argumenterer med at det ikke vil være mulig å jobbe mindre og samtidig ha råd til det danske velferdssamfunnet. 

Den danske statsminister Mette Fredriksen (S) har slått fast at danskene skal glemme alt om å jobbe mindre. Den sosialdemokratiske ministeren Kaare Dybvad ga ut en bok med tittelen Arbejds Land, i denne boken kritiserer han danskenes lyst til å bytte ut tid på arbeidsplassen med mer tid til seg selv eller familien sin. 

Men argumentet om at man ikke har råd til en kortere arbeidsuke, kjøper ikke Pernille Garde Abildgaard.

Det er fordi de ligger til grunn at produktiviteten ikke øker tilsvarende. De setter likhetstegn ved at én times arbeid er lik med én times fast produktivitet, jo flere timer man arbeider jo høyere produktivitet. Det gjaldt sannsynligvis på fabrikksamlebåndet, men det gjelder ikke ved særlig mange jobber i dag, sier hun. 

Forsøk i Storbritannia var vellykket

Resultatene fra det store forsøket med fire dagers arbeidsuke i Storbritannia i 2022 var mildt sagt positivt. Et flertall av bedriftene som deltok i forsøket – 88 prosent – rapporterte at en fire dagers arbeidsuke fungerte godt for deres bedrift.

Samtidig viste studien at kutt i arbeidstimer ikke nødvendigvis påvirker kutt i produktiviteten. Tvert imot. Nesten halvparten – 46 prosent – rapporterte at produktiviteten forble på det samme nivået. Samtidig sa 34 prosent av bedriftene at det var en liten økning i produktiviteten, og 15 prosent sa at det var en markant økning i produktiviteten. 

Det stemmer overens med Pernille Garde Abildgaards erfaringer fra sitt arbeid med bedrifter som kutter ned arbeidsdager til arbeidstakerne fra fem til fire dager i uken. 

– Noen ganger ser vi arbeidsgleden øke først, også kan man etterhvert se økning i produktiviteten. Andre ganger iverksetter man nye måter å jobbe på, slik at produktiviteten øker og deretter følger arbeidsgleden, sier hun. 

Det er et flertall av bedriftene, rundt 86 prosent, i forsøket som gjerne ville beholde en fire dagers arbeidsuke etter at prosjektet var avsluttet.

Forsøket i Den dominikanske republikk varer et halvt år. De første tre månedene er satt av til å teste den kortere arbeidsuken, og de siste tre månedene skal brukes på å evaluere forsøket. Universitetet Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, PUCMM, står bak evalueringen. Evalueringen blir gjort ved å se på trivsel, sammenheng mellom arbeid og familieliv, arbeidsfravær og påvirkning på miljøet.

«Det er alle mulige mennesker som mener vi kan jobbe mindre. Glem det, venner, glem det» sa den danske statsministeren Mette Fredriksen (S), da hun i et intervju med Børsen ble spurt om idéen om å jobbe mindre.

73 firma og over 3000 ansatte deltok i det seks måneder lange forsøket med en fire dagers arbeidsuke i Storbritannia. Forsøket var det største av sitt slag.

Forsøket med en fire dagers arbeidsuke i Storbritannia viste at spesielt mennene brukte mer tid med sine barn. Mødrene i forsøket brukte 13 prosent mer tid med barna sine, mens fedre brukte 27 prosent mer tid med barna.