23. juli 2021

Georgiske kvinner øyner en lysere fremtid

Georgia er et land i rask utvikling, men store utfordringer gjenstår på likestillingsfronten. Nå har et samarbeid mellom UN Women og lokale bedrifter gitt flere kvinner muligheten til å realisere drømmene sine.

– Vi har engasjert over 400 kvinner i fire regioner i Georgia, forteller Ana Pashalishvili, programanalytiker ved UN Women i Georgia, til Verdens Beste Nyheter.

Pashalishvili har jobbet for “A Joint Action for Women’s Economic Empowerment in Georgia” siden 2018. Prosjektet handler om myndiggjøring av kvinner i områder med særlig dårlige levekår.

– Vi har nådd alle de målene som ble satt for tre år siden, forteller Pashalishvili.

Stort gap mellom menn og kvinner

Mellom 2010 og 2019 har Georgias BNP per innbygger gjennomsnittlig økt med 4,8 prosent hvert år. Det førte til at Georgia i 2018 rykket opp fra et lav-middelinntektsland til et øvre middelinntektsland basert på BNI per innbygger.

Men selv om fattigdomsraten i landet ble kraftig redusert fra 37.4 prosent i 2007 til 20.1 prosent i 2018, er det ikke alle som har det bedre nå enn tidligere.

Mens sysselsettingen blant menn ligger på 73,6 prosent, er kun 55,6 prosent av Georgias kvinner i arbeid.  Landets likestillingsrapport peker i tillegg på at georgiske kvinner har georgiske kvinner fortsatt lavere økonomisk status enn menn, blant annet som følge av selvbergingsjordbruk og dårligere lønnsvilkår. Kvinner er også utsatt for vold i ulike former, spesielt i distriktene.

Dette ønsket UN Women i Georgia å gjøre noe med.

Bredt engasjement

– Vi er det første FN-byrået i området som jobber omfattende med kvinners myndiggjøringsprinsipper, forteller Pashalishvili.

Gjennom prosjektet har UN Women engasjert 80 private selskaper i arbeidet for likestilling og myndiggjøring i arbeidslivet. I tillegg har kvinner på grasrotnivå, som aldri hatt noen virksomhet eller ikke har gründerferdigheter, blitt støttet av prosjektet for å etablere egne bedrifter.

– Vi har også jobbet med kvinner som allerede har virksomheter i distriktene i Georgia. Disse kvinnene var allerede engasjert i forretningsaktiviteter, og vi støttet dem til å utvide virksomheten, forteller hun.

Det norske utenriksdepartementet har støttet prosjektet med cirka 26 millioner kroner.

Har bydd på utfordringer

Pashalishvili legger ikke skjul på at samarbeidet med en del av bedriftene har bydd på utfordringer.

– Likestilling er ikke et tema her i Georgia som det er i Norge eller andre land. Prosjektet er ikke noe som hjelper deg å selge produktene dine eller tiltrekke flere kunder, så du må i utgangspunktet overbevise selskapene for å samarbeide med deg, sier hun.

Pashalishvili understreker at kvinners myndiggjøringsprinsipper er et frivillig verktøy.

–  Derfor er det avhengig av velviljen og samarbeidet som du etablerer med selskapet. Det er ikke alltid lett fordi selskapene bør rapportere til oss selv om de ikke har noen rapporteringsplikt overfor oss. 

– Men når du har bygget en relasjon med selskapet, er det enklere å få denne informasjonen, mener hun.

Har avvist bedrifter av etiske hensyn

I begynnelsen var fem selskaper med i prosjektet, men det tok ikke lang tid før langt flere meldte seg på.

– Vi måtte avvise en del selskaper etter hvert både fordi vi ikke hadde nok kapasitet til å følge opp og fordi det var noen selskaper som bryter arbeidsrettigheter. Når selskapet har veldig dårlige arbeidsforhold eller bryter menneskerettighetene, vet du at kvinnerettighetene ikke kan ivaretas, forteller Pashalishvili, som også peker på at byrået har avvist samarbeid med tobakkselskaper og bedrifter i gruvebransjen av helse- og miljøhensyn.