Mål 16

Fred, rettferdighet og velfungerende institusjoner

Fremme fredelige og inkluderende samfunn for å sikre bærekraftig utvikling, sørge for tilgang til rettsvern for alle, og bygge velfungerende, ansvarlige og inkluderende institusjoner på alle nivåer.

Dette målet handler om at vi skal fremme fredelige og inkluderende samfunn for å sikre bærekraftig utvikling. Vi skal sørge for tilgang til rettsvern og bygge velfungerende, ansvarlige og inkluderende institusjoner på alle nivåer. 

“Uten fred kan det ikke være en bærekraftig utvikling, og uten bærekraftig utvikling kan vi ikke oppnå fred”. Så direkte sier FN det selv i forordet til FNs bærekraftsmål. 

Dessverre har organisasjonen ikke lykkes å oppnå internasjonal fred og sikkerhet – som er FNs hovedformål. Antall væpnede konflikter ligger i dag høyt, og i utgangen av 2022 var over 108 millioner mennesker på flukt og fordrevne verden over. 

Det er grunnleggende viktig å sette en stopper for krig, men bærekraftsmål 16 handler om mer enn fravær av krig. Det handler også om å redusere andre former for vold, blant annet fra organisert kriminalitet og terrorisme. Menneskehandel skal stoppes og våpensmugling skal begrenses.

Krig, konflikt, forfølgelse og alvorlige brudd på menneskerettighetene er hovedårsakene til at mennesker flykter fra hjemmene sine. Skal færre mennesker tvinges fra hjemmene sine kreves politiske løsninger. 

Arbeidet for å fremme fredelige, rettferdige og inkluderende samfunn er viktigere enn noensinne. Uten rettsvern for alle og velfungerende institusjoner som skoler, domstoler og sykehus blir det vanskelig å nå bærekraftsmålene.