Mål 4

God utdanning

Sikre inkluderende, rettferdig og god utdanning og fremme muligheter for livslang læring for alle.

Bærekraftsmål fire skal sikre inkluderende, rettferdig og god utdanning og fremme muligheter for livslang læring for alle. 

Veldig mange flere får utdanning i dag enn for ti år siden, det er store fremskritt fordi utdanning er en grunnleggende menneskerett og utdanning er også helt grunnleggende for å videreutvikle samfunn og land. 10 millioner mennesker mente også at dette var det viktigste bærekraftsmålet under FNs avstemning om hvilket mål som var viktigst for de og deres familie. 

Til tross for dette er det fremdeles over 750 millioner mennesker i verden som ikke kan lese eller skrive. Pandemien rammet også skolene hardt og førte til store læringstap hos over 1.6 milliarder elever og studenter. 

På verdensplan går det heldigvis fremover med målet i det lange løp, på 70-tallet hadde ca. 75 prosent av verdens befolkning gjennomført grunnskolen i mot 90 prosent av verdens befolkning i dag. Det er også flere jenter som har fått tilgang på skolebenken, noe som gjør at det nå er nesten like mange jenter og gutter som får utdanning.