7. mai 2021

Flere flyktninger får tilgang til utdanning

I dag er det det kun 3 % av flyktninger som har tilgang til universitet eller annen høyere utdannelse. Nå har FNs flyktningorganisasjon UNHCR satt seg et hårete mål om at denne andelen skal stige til 15 % innen 2030.

Sara Dardar er 20 år gammel og studerer bygningsdesign ved Amman Arab Universitetet i Jordan. Hun flyktet fra Damaskus i Syria til Jordan i 2012 og mottok i 2017 et DAFI stipend. DAFI (Albert Einstein German Academic Refugee Initiative) er et stipendprogram som gir kvalifiserte flyktningsstudenter muligheten til å ta en universitetsgrad i deres hjemland eller asylland.

– DAFI har endret livet mitt. Jeg er så glad for denne muligheten, men jeg ergrer meg over at så mange ikke får samme sjanse som vi gjør. Unge trenger håpet og mulighetene som en høyere utdannelse gir, uttaler hun til UNHCR.

Sara har et håp om å en gang vende tilbake til Syria og bruke graden sin, da hun tror bygningsdesign og byplanlegging er akkurat det landet har behov for i fremtiden.

Stigende engasjement

Elisabeth Arnsdorf Haslund er nordisk talsperson for UNCHR, FNs høykommissær for flyktninger. Hun ser positivt på den nye utviklingen.

– Vi ser universiteter og akademiske institusjoner som tilbyr stipender til unge flyktninger. Vi opplever et stigende engasjement fra privat sektor til å engasjere seg og være med på å sikre innovative og digitale løsninger, som også under COVID-19 har hatt avgjørende betydning, sier Haslund.

Ifølge UNCHR sin utdanningsrapport fra 2016 lå andelen av flyktninger som fikk høyere utdanning på 1%, men det siste året har tallet steget til 3%. Dette skyldes blant annet UNCHRs arbeid, som sammen med regjeringer, partnere og den akademiske verden skal sikre at tallet stiger til 15%. Målet er blant annet at barn og unge skal ha muligheten til å lære, utvikle sitt potensial og forhandle om fredelig sameksistens og bidra i samfunnet, ifølge deres strategirapport for utdanning fra 2019.

Ønsker også å hjelpe flyktningbarn

– Innenfor grunnskoleutdanning har UNCHR også en rekke spennende partnerskap, blant annet Vodafone, som skal sikre at flere flyktningbarn får skolegang. Blant annet gjennom connected learning og digitale løsninger, forteller Haslund. 

I dag er det flere flyktningbarn og unge som ikke har muligheten til å realisere sitt potensiale, men man har også sett viktige fremskritt, mener Haslund. 

Utdannelse kan være den faktoren som virkelig endrer unge flyktningers liv. Ved å gå på skole og få utdannelse kan de få den kunnskapen og de ferdighetene som er avgjørende for at de kan leve produktive og selvstendige liv, og i det hele tatt være i stand til å gjenoppbygge sine liv, når krig, konflikt og forfølgelse har tvunget dem ut på flukt.