28. mars 2022

Globale rangeringer: Gambia, Sri Lanka og Sierra Leone har gjort store sosiale fremskritt

I løpet av det siste tiåret har flere og flere land gjort store sosiale fremskritt. Tilgang til mobiler og internett har vært en game changer.

Overordnet har menneskers liv blitt bedre når det kommer til sosiale fremskritt verden over, siden 2011. Illustrasjon: Lauge Eilsøe-Madsen

Overordnet har menneskers liv blitt bedre når det kommer til sosiale fremskritt verden over, siden 2011. Illustrasjon: Lauge Eilsøe-Madsen

Flere mennesker har i dag tilgang til informasjon. Det har blitt bedre vann- og toalettforhold. Og det går fremover innenfor utdanningsfeltet. Dette er bare noen av fremskrittene som Global Social Progress Index har sett i sin analyse av 2021. De vurderer at menneskers liv totalt sett har blitt bedre når det kommer til sosiale fremskritt over hele verden siden 2011.

Det er en god nyhet at det går fremover – og slik burde det også være, sier Helle Samuelsen, foreleser ved Institutt for antropologi ved Københavns Universitet.

Det går fremover

Det er mange ting som kan skape livskvalitet: Det kan være å få mat på bordet hver dag, ha personlig sikkerhet, tak over hodet og tilgang til et helsesystem. Å bo i et samfunn med tilgang til utdanning og teknologi. Eller å ha frihet til å si og tro hva man vil og hvor alle i like høy grad har tilgang til rettssystemet. Organisasjonen Social Progress Imperative, har siden 2011 undersøkt tilstanden til slik sosial fremgang.

Etter et tiår kunne 147, av de 168 nasjonene som ble undersøkt i 2021, skryte av å ha oppnådd en bedre score enn ti år tidligere. Bare i fire land har utviklingen gått feil vei.

Den største fremgangen har skjedd ved tilgangen til internett og kommunikasjon. I dag har stort sett alle i Afrika for eksempel tilgang til mobiltelefon, sier Helle Samuelsen, som mener det er med på å skape positiv fremgang:

Når folk har tilgang til internett, har de større tilgang til informasjon som kan skape en forbedring i livene deres. For eksempel kan en fattig bonde i Afrika holde tritt med kornprisene internasjonalt slik at han bedre kan forhandle sine egne priser.

Samtidig har verdens samlede gjennomsnittsscore blitt forbedret. Hvis man leker med tanken om at hele verden er et land – altså at man tar et gjennomsnitt av alle landenes skår i forhold til innbyggertallet, så ville «verden» landet på plassen mellom land nummer 101 og 102 på rangeringen, med en score på 65 poeng. Det er en økning på 4,63 poeng siden 2011.

To skritt frem, ett tilbake

Selv om sosial fremgang overordnet sett har blitt bedre i verden det siste tiåret, skjer det dog med langsomme og ujevne skritt, konkluderer rapporten.

Spesielt innenfor personlige rettigheter, klarer ikke verden seg så godt. Her har det til og med gått tilbake. Siden 2011 har den blitt svekket i 116 av de 168 undersøkte landene. Årsakene er forskjellige fra land til land, men dårligere tilgang til rettssystemer og tap av politiske rettigheter som ytringsfrihet, går igjen i flere land. Ifølge Helle Samuelsen kan forklaringen først og fremst finnes i det politiske bildet verden over.

Det har ikke vært økt demokratisering i veldig mange land, og i mange land har ikke befolkningen fått større frihet de siste årene. Hele Afrika er preget av autokratier i en meget høy grad, det gjelder også andre deler av verden. Så det overrasker meg ikke at det stagnerer her.  

Høydehopperne

I motsetning til mange andre undersøkelser, tar ikke Social Progress Index utgangspunkt i økonomi. I stedet undersøker de hvordan mennesker opplever sosial fremgang. Her presterte Norge absolutt best på rankingen og fikk en førsteplass med en score på 92,63 poeng av 100. Danmark kom på tredjeplass, like etter Finland, med kun 0,48 poeng mindre enn Norge.

Til tross for de nordiske lands topprangeringer, har lav- og lavere mellominntektsland, herunder Gambia, Myanmar, Sri Lanka, Eswatini og Sierra Leone, har forbedret seg mest siden 2011.