11. juni 2020

Bærekraftige fiskere fanger flere fisk

Amerikanske fiskere har fått bedre styr på fangsten. Kvoter og bedre fiskemetoder har stanset ødeleggelsen av havet og fått fisken til å vende tilbake.

Foto: Francesco Ungaro / Pexels

Foto: Francesco Ungaro / Pexels

I 2000 stod det dårlig til i havet utenfor den amerikanske vestkysten. Siden 1990 hadde fiskerne hvert eneste år fanget færre og færre fisk, til slutt var det nesten ingen flere fisk å fange.

Det betydde ikke bare nedgang for naturen, men hadde også store konsekvenser på land. Familier som tidligere hadde vært fiskere i generasjoner, møtte nå på arbeidsløshet og fiskefabrikkene ble stengt. Flere flyttet bort. De amerikanske nasjonale fiskerimyndighetene erklærte det en katastrofe.

Et vendepunkt

Men året ble også et vendepunkt. Da det endelig gikk opp for fiskere og myndigheter at havets ressurser ikke var ubegrenset, startet det å skje noe. Noen av fiskerne ble igjen og begynte å samarbeide med myndighetene og miljøorganisasjonene for å endre fiskemetodene deres.

Noe av det mest kontroversielle fra et amerikansk synspunkt var at det nå ble innført kvoter for hvor mange fisk hver fisker kunne fange. Kvotene ble redusert etter vitenskapelige beregninger for hvor mange tonn fisk av hver art som var forsvarlig å fange, uten at det gikk utover neste års fangst.

Fiskerne aksepterte også at det kom fiskeriobservatører med ut på skipene, og det var noen områder de ikke lengre kunne fiske i. Samtidig endret de også på nettene og fangstutstyret for at skadene på miljøet skulle minke og for å redusere bifangst.

“Industrien har endret seg og fisken vår er i ferd med å komme seg. Det kan vi se, og det kan vi vise. Det er vakkert,” sier fiskeren Chris Retherfords, som har vokst opp i en familie av fiskere i Newport, Oregon. Hans far, Mike, begynte å fiske i 1980 og har sett både gode tider, nedgang og hvordan fiskeriet nå har begynt å vende tilbake til byen.

Etter tjue års innsats har fiske etter 18 fiskearter oppnådd MSC-sertifisering. Det lille merket med den blå fisken viser forbrukerne at fiskingen er bærekraftig og at man kan spise fisken med god samvittighet.

Styring av fiske virker

Eksempelet fra USA er langt fra enestående. Organisasjonen MSC bruker fisking ved den amerikanske vestkysten som et ut av tusen eksempler på at fiskebestanden rundt omkring i verden vender tilbake, når fiske blir ordentlig styrt.

Organisasjonens resultater bekreftes av en stor internasjonal undersøkelse, utført av forskere fra blant annet Washington University. Den ble offentliggjort i februar i det anerkjente vitenskapelige tidsskriftet PNAS – Proceedings of the National Academy of Sciences.

Studiet viser at bestandene generelt har blitt større i de farvann som studiet omfatter og hvor landene aktivt regulerer fisking. Det motsatte gjelder for områdene og landene hvor fisking blir regulert i mindre grad. Her fiskes det hardere og det er langt færre fisk i havet. Dermed dokumenterer undersøkelsen at strammere styring av fiske gir flere fisk i nettet i det lange løp.