23. september 2020

Kan en smultring redde jordkloden?

Som første by i verden har Amsterdam valgt å bruke «smultringmodellen» for å utvikle en grønnere og mer bærekraftig by.

Foto: MemoryCatcher / Pixabay

Foto: MemoryCatcher / Pixabay

Amsterdam er kjent for å ha høye klimaambisjoner, men nå går byen ett skritt lenger. Den økonomiske modellen vi er vant til – den som baserer seg på vekst, vekst og mere vekst bytter de nå ut med smultringmodellen. 

Det er den britiske økonomen Kate Raworth som står bak den velsmakende ideen; en økonomisk utviklingsmodell som setter mennesket og naturen i sentrum, ikke økonomisk vekst og profitt. Og det hele ser ut som… ja, du gjettet riktig; en smultring.

Langs den innerste kanten av smultringen finner du det vi trenger for å leve et godt liv; som mat, rent drikkevann, helsehjelp, utdanning og likestilling. Lever du i smultringens hull, har du ikke tilgang på disse godene. Den ytterste kanten av smultringen er grensen for hva jordkloden vår kan tåle. Dette er altså grensen vi må holde oss innenfor for å unngå å skade klima og natur. 

Selve smultringen blir da et bilde på et levesett som tar hensyn til både menneskets og jordas behov. Det høres kanskje ikke så oppsiktsvekkende ut, men dagens økonomiske system gjør ikke det, kan Hege Skarrud, leder i Attac Norge, fortelle oss. 

– Vi står midt i to globale kriser; økonomisk ulikhet og miljøkrise. Det er ingen andre modeller som tar inn over seg den realiteten på samme måte, og som er utviklet for å kunne skaleres opp og ned til lokale og globale forhold. 

Amsterdams smultringstrategi

Nå blir Amsterdam den første byen i verden som tar smultringen i bruk. Sammen med økonomen bak modellen, har byens ledere stilt seg spørsmålet: 

Hvordan kan Amsterdam være et framgangsrikt sted for et framgangsrikt folk og samtidig respektere både alle menneskers velvære og hele jordens helse?

Det handler altså om å kombinere lokale ambisjoner med globalt ansvar.

– Modellen er et verktøy som tar høyde for hva konsekvensene av politiske tiltak gjort et sted vil ha å si for noen som lever 3000 mil unna, sier lederen i Attac Norge. 

Amsterdams myndigheter har jobbet sammen med Raworth siden 2018 for å oversette denne teoretiske modellen til praktiske verktøy som kan tas i bruk for utvikling i en storby som Amsterdam. Arbeidet har munnet ut i verktøyet The Amsterdam City Doughnut

At byen havnet midt i en pandemi akkurat da strategien ble vedtatt, er en ren tilfeldighet. Men Amsterdams varaordfører, Marieke van Doornick, mener smultringen nettopp blir et nyttig verktøy for å løse den økonomiske krisen som har oppstått i kjølvannet av covid-19. 

– Jeg tror det kan hjelpe oss å overvinne effektene av krisen, har hun sagt til det britiske nyhetshuset The Guardian. 

Hege Skarrud er enig: 

– Ved å legge smultringmodellen til grunn for slike ting som utdelingen av krisepakker, kan vi sørge for løsninger som ikke forverrer de krisene vi allerede hadde før pandemien. Med modellen får samfunnet prinsipper å leve etter slik at vi ikke konstant lever på bristepunktet, sier hun.