Mål 6

Rent vann og gode sanitærforhold

Sikre bærekraftig vannforvaltning, tilgang til vann og gode sanitærforhold for alle.

Bærekraftsmål nummer seks handler om at vi skal sikre en bærekraftig vannforvaltning, sikre tilgang til vann og sikre gode sanitærforhold for alle. 

Rent vann er helt grunnleggende for god helse. Mellom 2015 og 2022 har andelen av verdens befolkning som har tilgang på en trygg drikkevannskilde økt fra 69 prosent til 73 prosent, trygge toaletter og sanitæranlegg økte fra 49 til 57 prosent, og muligheten for grunnleggende hygiene økte fra 67 til 75 prosent. 

Tilgang på rent vann, gode sanitær og hygieneforhold er også viktig for å oppnå bærekraftsmål 3 om god helse. Rent vann og sanitet legger grunnlaget for god helse, dårlige toalettforhold og drikkevann fører for eksempel til diaré – en av verdens største dødsårsaker. 

Selv om det er gjort mange fremskritt på dette området, er det fortsatt en lang vei å gå. I 2022 var det fremdeles 2.2 milliarder mennesker som ikke hadde tilgang på en trygg drikkevannskilde. Og klimaendringer og befolkningsvekst fører til vannmangel flere steder. Derfor er det viktig å beskytte de vannkildene vi har, og investere i nye vann- og sanitæranlegg.