9. desember 2022

India redder livet til flere nyfødte og småbarn

Nye tall viser at barnedødeligheten fortsetter å falle i India.

Foto: Raghavendra V. Konkathi // Unsplash

Foto: Raghavendra V. Konkathi // Unsplash

Tidligere var India kjent som et veldig fattig land, hvor det offentlige helsevesenet var nærmest ikke-eksisterende, og hvor enormt mange barn døde av sykdommer som diaré. 

Det er fortsatt mange problemer med fattigdom i India, men helsevesenet har blitt bedre enn tidligere. Blant annet har man i India blitt veldig mye flinkere til å redde nyfødte og småbarn. Det viser de siste tallene fra Verdens Helseorganisasjon WHO. 

Tallene viser at mellom 1990 og 2020 falt barnedødeligheten hvert år i gjennomsnitt 4,5 prosent. I 1990 døde nesten 3,5 millioner indiske barn under fem år, i 2020 falt antallet til under 800 000. 

Ifølge den store indiske avisen The Economic Times var fremgangen størst i delstatene Karanataka og Uttar Pradesh, som er noen av Indias mest folkerike områder. Alene i Uttar Pradesh bor det over 200 millioner mennesker. 

Avisen skriver også at fallet betyr at hele 11 indiske delstater og territorier nå har oppfylt FNs bærekraftsmål om å redde flere barn fra å dø. En av ambisjonene i de 17 bærekraftsmålene er nemlig at antall dødsfall blant barn under fem år skal ned under 25 døde for hver 1000 levende fødsler. 

Men det hører med til historien at de 25 ut av 1000 kun er minstemålet for å kunne si at et land har nådd bærekraftsmålet om å redde flere barns liv. Bærekraftsmålene sier nemlig at alle dødsfall blant barn skal forhindres, hvis det er mulig. 

Og barnedødeligheten i India kan fortsatt bli mindre. I Danmark er det for eksempel fire barn av hver 1000 levende fødsel som ikke rekker sin femte bursdag, så det er fortsatt rom for forbedring i India. 

Fører ikke til overbefolkning 

Noen vil kanskje tenke at det kan ende med overbefolkning, når flere barn overlever i et land hvor det allerede lever over en milliard mennesker. Men det ser ikke ut til å bli et problem på lang sikt. 

I takt med at flere barn i India overlever får indiske kvinner nemlig også færre og færre barn. På 1960-tallet fikk hver indiske kvinne i gjennomsnitt 5,9 barn og befolkningstallet steg raskt. Men siden da har de indiske familiene blitt mindre og mindre. 

I 1990 fikk hver kvinne i gjennomsnitt 4 barn, i 2010 var tallet  2,6 og i dag får hver indiske kvinne kun 2,2 barn i gjennomsnitt. Det er et viktig tall for det er akkurat omkring det antall barn som på lang sikt vil holde befolkningstallet stabilt, så antall mennesker i landet altså hverken stiger eller faller.