11. mars 2024

Flere får tilgang til rent vann

En stadig større andel av verdens befolkning får tilgang til rent vann. I Rwanda har et solcelledrevet vannsystem ført til at flere personer får vannkraner i nærheten av der de bor. Dette har positive effekter for blant annet helse, klima og likestilling.

Foto: Gallery DS / Unsplash

Foto: Gallery DS / Unsplash

I Kirehe-distriktet, øst i Rwanda, ble et tidligere dieseldrevet vannsystem erstattet av solceller i 2023. Dette har ført til at driftskostnadene har blitt halvert og flere innbyggere har fått mulighet til å koble seg på vannkranene. 22 000 mennesker som bor i området har nå tilgang til rent vann gjennom vannsystemet. Det skriver UNICEF USA i en artikkel på sine nettsider. Det er UNICEF sammen med World Vision og Rwanda Water and Sanitation Corporation som har støttet distriktet i arbeidet med fornyelsen av vannsystemet.

Generalsekretær i UNICEF Norge, Maria Greenberg Bergheim, gir oss innblikk i den positive utviklingen prosjektet har for lokalsamfunnet i Kirehe-distriktet. 

De nye vannpunktene ligger mye nærmere hjemmene til folk og i et travelt område hvor folk bor og jobber. Sju skoler, to helsestasjoner og et helsesenter er også tilknyttet vannledningene. Nå slipper folk å gå langt for å hente vann, og barn får mer tid til å leke eller gå på skole. 

I tillegg bidrar bærekraftige vannsystemer til at mennesker kan tilpasse seg tørke og klimaendringer, forklarer Bergheim.

Overgangen fra et dieseldrevet til et solcelledrevet vannsystem gjør distriktet bedre i stand til både å forhindre klimaendringer og å tilpasse seg mer ekstremvær. Solcellepaneler reduserer utslipp av karbondioksid og forbedrer luftkvaliteten lokalt, sammenlignet med diesel. I tillegg kan det solcelledrevne vannsystemet både pumpe og lagre mer vann, noe som gjør det bedre egnet til å opprettholde vannforsyningen under tørke. 

Tilgangen til rent drikkevann øker globalt

Forbedringen av vanntilgang i Kirehe-distriktet er ikke unik. Mellom 2015 og 2022 økte andelen av verdens befolkning som har tilgang til trygt drikkevann fra 69 til 73 prosent. Det viser FNs siste rapport om hvordan det går med bærekraftsmålene. Økningen innebærer at ytterligere 687 millioner mennesker fikk tilgang til rent vann i nærheten av der de bor.

Rent drikkevann, trygge sanitetsforhold og god hygiene er noen av de viktigste forutsetningene for god helse. En rapport fra Verdens helseorganisasjon, har anslått at minst 1,4 millioner dødsfall i verden i 2019 var et resultat av mangel på dette. Når flere personer får tilgang på grunnleggende fasiliteter, kan det beskytte mot vannbårne sykdommer som diaré og kolera, noe som kan spare mange liv hvert år. 

Positivt for jenter i Kirehe-distriktet

Med det nye vannsystemet i Kirehe-distriktet trenger ikke innbyggerne å gå like langt som før for å hente vann. Dette er særlig positivt for hverdagen til jentene, da det ofte er jentene som sørger for vannforsyningen til familien.

I et samfunn med god tilgang til rent vann får særlig jenter og kvinner bedre livskvalitet. Istedenfor å bruke tid på å skaffe vann, kan de gå på skolen, arbeide og bruke mer tid på egen familie og eget liv, forklarer Bergheim.

Tiden de sparer kan de nå bruke på andre arenaer som er viktige for dem, noe som er bra for likestillingen. I tillegg er den kortere veien til vannkranene tryggere for jentene som henter vann. 

Det gir trygghet og bedre sikkerhet når man slipper å gå langt for å hente vann, spesielt i områder hvor det er konflikt eller vold som ofte retter seg mot kvinner, utdyper Bergheim.

Bærekraftige løsninger

Det er fortsatt et godt stykke igjen før hele verdens befolkning har tilgang til trygt drikkevann, som er ambisjonen i bærekraftsmålene. Likevel er utviklingen et steg i riktig retning. 

Ifølge Bergheim trenger vi mer innovasjon og flere smarte løsninger fremover for å dekke behovet for vannforsyning i årene som kommer, spesielt på grunn av at klimaendringer og forurensning hindrer vanntilgang. For å få til dette er det behov for finansiering. 

Å skaffe nok strøm til vannforsyning er en stor utfordring, og her trenger vi ren energi til å skaffe vannet. Vi trenger smarte og bærekraftige løsninger, slik som solcelledrevne vannsystemer, som er lette å vedlikeholde og som kan brukes der folk bor, oppfordrer Bergheim.

Videre poengterer Bergheim at det er viktig å sørge for at lokalsamfunnet selv får bestemme og ha eierskap til vannsystemet. Prosjektene må både være bærekraftige og vedlikeholdes for at de skal vare. 

Lokale tiltak for å bedre vannforsyningen gjennom fornybar energi, som i Rwanda, er ikke bare viktig for tilgangen til vann i seg selv, men bidrar i tillegg til en rekke andre positive effekter for samfunnet.