Mål 7

Ren energi til alle

Sikre tilgang til pålitelig, bærekraftig og moderne energi til en overkommelig pris.

Bærekraftsmål syv handler om å sikre tilgang til pålitelig, bærekraftig og moderne energi til en overkommelig pris for alle. 

I dag har flere mennesker tilgang på elektrisitet enn noensinne før, fra 2015 til 2021 har den globale andelen som har tilgang til nett økt fra 87 prosent til 91 prosent. Samtidig har verden samlet tatt store skritt mot det grønne skiftet de siste årene. Siden 2015 har en tredjedel av den planlagte utbyggingen av kullkraft blitt lagt på is, og fornybare strømkilder utgjør nå omtrent 30 prosent av energikonsumet i strømsektoren. Men det er fremdeles utfordringer i varme og transportsektorene. 

Verdens ledere må trappe opp arbeidet for å nå mål nummer syv. Vi må trappe opp elektrifiseringen, øke investeringene i fornybar energi, forbedre energieffektiviseringen og utvikle handlekraftig politikk og gode rammeverk.