31. januar 2024

Livreddende latriner: Verden er vitne til en enorm "toalettboom"

På under 25 år har tre milliarder mennesker fått tilgang til toaletter. Det betyr ikke bare renere landsbyer og slumområder men også en massiv nedgang i dødsfall.

Foto: Peter Rivera / Flickr

Foto: Peter Rivera / Flickr

Rundt i verden kan flere og flere mennesker gå trygt på do. Siden årtusenskiftet er det blitt bygget flere hundre millioner toaletter verden over, og selv om det ikke høres særlig glamorøst ut, så er det et stort fremskritt som redder tusenvis av liv hver eneste dag. 

For en stor andel av befolkningen i verden er det potensielt livsfarlig å gå på do, både for dem selv og mennesker rundt. Det skyldes usikre toaletter og latriner, som ikke klarer å holde bakterier adskilt fra mennesker. Enda verre er det selvfølgelig dersom man ikke har tilgang på et toalett og må gjøre fra seg ute i det fri – hver dag går millioner av mennesker på do i elver, på marker, langs jernbanespor og på veier. Landsbyer og slumområder blir til åpne toaletter. 

Det sprer sykdommer. Hvert år dør det flere enn en halvannen million mennesker bare på grunn av enkle diarrésykdommer, som spres via utrygge toaletter, urent drikkevann og mangel på fasiliteter for å vaske hendene. 

Fremdeles en lang vei å gå

Det er faktisk litt av en toalettrevolusjon som er i ferd med å skje. Ifølge de nyeste tallene fra Verdens helseorganisasjon WHO, falt antallet mennesker uten noe som helst tilgang på toaletter med mer enn to tredjedeler, og antallet mennesker med usikre toaletter ble halvert i perioden 2000 til 2022.

Samtidig har vi blitt mange mennesker i verden. I avrundede tall betyr det at tre milliarder flere mennesker har fått smittefrie toalettforhold – og denne fremgangen har skjedd over hele kloden. Særlig i India har det blitt bygget toaletter i et rasende tempo, 100 millioner toaletter på fem år, og andelen indere som går på do ute i det fri har falt fra tre av fire til en tiendedel. I de afrikanske landene som ligger sør for Sahara har det blitt halvert, fra hver tredje til hver sjette person. 

Selv om det blir gravd latriner og bygget toaletter i massevis er det fremdeles en lang vei å gå. En milliard mennesker har ikke adgang til smittefrie toaletter, og diarrésykdommer koster fortsatt halvannen million menneskeliv årlig, hvorav rundt en halv million er småbarn.