Mål 11

Bærekraftige byer og lokalsamfunn

Gjøre byer og lokalsamfunn inkluderende, trygge, robuste og bærekraftige.

Bærekraftsmål nummer elleve handler om å gjøre byer og lokalsamfunn inkluderende, trygge, robuste og bærekraftige. 

Flere og flere byer dukker opp, eksisterende byer blir større og vi er flere og flere som flytter til og bor i byer. Over halvparten av verdens befolkning bor i en by, og man anslår at hele 60 prosent av oss vil bo i en by i 2030. Derfor er det viktig at disse byene gir gode livsgrunnlag for de som bor der. Det betyr blant annet at det må finnes tilgang til boliger, strøm, vann og avløp og transportmuligheter. 

Problemene i byene ser man tydelig i verdens slumområder, støy, skitt og sykdom er hverdagen for mange mennesker i disse områdene. Heldigvis går det fremover, og på verdensplan har andelen mennesker som lever i slum nesten blitt halvert mellom 1990 og 2018 – det viser tall fra FN. 

Det er fremdeles mye arbeid som gjenstår for å nå mål 11. Blant annet må det implementeres inkluderende, motstandsdyktig og bærekraftig by-utviklingspolitikk. Politikken må prioritere tilgang til grunnleggende tilbud som rimelige boliger, effektiv transport og grønne områder for alle.