Mål 15

Livet på land

Beskytte, gjenopprette og fremme bærekraftig bruk av økosystemer, sikre bærekraftig skogforvaltning, bekjempe ørkenspredning, stanse og reversere landforringelse samt stanse tap av artsmangfold.

Bærekraftsmål femten handler om at vi må beskytte, gjenopprette og fremme bærekraftig bruk av økosystemer, sikre bærekraftig skogforvaltning, bekjempe ørkenspredning, stanse og reversere landforringelse og stanse tap av artsmangfold. 

Verdens ville dyr og planter er under press, faktisk et så stort press at noen forskere snakker om den sjette massedøden. Ved forrige massedød forsvant omkring 76 prosent av jordens arter. Derfor er det viktig at vi handler nå – fordi krisen er laget av oss mennesker. 

Men alt er ikke tapt enda. Noen arter har blitt reddet som følge av målrettede innsatser. Som for eksempel er pandaen på vei tilbake, ville tigre i India og Nepal er på vei tilbake, nye avtaler skal beskytte skogene og jordens truede vesener, urfolk vinner tilbake land – dette fører med seg mange positive konsekvenser og det er nytt håp for regnskogen i Brasil.