Mål 9

Industri, innovasjon og infrastruktur

Bygge solid infrastruktur og fremme inkluderende og bærekraftig industrialisering og innovasjon.

Dette bærekraftsmålet handler om å bygge solid infrastruktur og fremme inkluderende og bærekraftig industrialisering og innovasjon. 

For at et samfunn skal fungere trenger vi veier, jernbaner, havner, vann- og avløp, vanningssystemer i jordbruket, kraftforsyning og telekommunikasjon. Målet handler i bunn og grunn om å få land til å gå rundt på en smartere måte. Industrien og infrastrukturen skal bli mer bærekraftig, og forskningen må styrkes. I 2022 levde 95 prosent av verdens befolkning i områder med tilgang med mobildekning, og i mange av de minste landsbyene har folk tilgang på en mobiltelefon. I 2020 økte også antall internettbrukere med rundt 10 prosent, som er den største økningen på ett tiår.

Koronapandemien hadde også store konsekvenser for industrien, men industrialiseringen og produksjon av varer i de minst utviklede landene har økt de siste årene, likevel går denne utviklingen for sakte for å nå målet man har satt seg for 2030.