1. november 2023

EU trosser teknologigigantenes triksing: Snart har du rett til å bytte ut dårlige batterier

En ny lov fra EU skal sikre deg retten til å bytte batteri på mobil, nettbrett, laptop og andre dingser. Når du unngår å kaste og kjøpe nytt, gagner det både miljøet og lommeboken.

Mye av den rike verdens elektroniske avfall havner i utviklingsland. Her er en enorm haug med mobiltelefoner som havnet i Accra, Ghana. Foto: CCBY Fairphone

Mye av den rike verdens elektroniske avfall havner i utviklingsland. Her er en enorm haug med mobiltelefoner som havnet i Accra, Ghana. Foto: CCBY Fairphone

Kanskje kjenner du deg igjen i situasjonen: Du har kjøpt en ny mobiltelefon og helt i starten varer batteriet lenge.  

Men etter noen år tar det kortere og kortere tid før batteriet dør ut, og du begynner å ta med deg laderen overalt så du ikke går tom for strøm. Til slutt må laderen være koblet til strømuttaket nesten konstant, med mindre du vil ha en sort skjerm foran deg. 

På det tidspunktet har du sikkert allerede kjøpt en ny telefon, og det er produsentene glade for. Da kan de selge deg en ny mobil igjen, selv om det egentlig ikke var noe galt med den gamle annet enn batteriet.

Før kunne man bytte batteriet når det var utslitt. Men det kan du ikke lenger, fordi i dag er batteriet til nesten alle mobiltelefoner limt inn i telefonen, og bakplaten er også nesten umulig å fjerne for vanlige folk.

Hvis du har nok penger til å kjøpe en ny telefon hvert år er ikke dette et praktisk problem. Men naturen betaler til syvende og sist en pris, fordi mengden elektronisk avfall øker og øker etter hvert som vi skaffer oss flere dingser.

Samtidig krever de mange nye dingsene store mengder ressurser å produsere og mange av ressursene blir aldri resirkulert, men havner på søppelfyllinger og forbrenningsanlegg.

Det vil EU nå prøve å få slutt på. Derfor har EU-parlamentet vedtatt en ny lov som trådte i kraft 17. august. Loven sier at det fra 2027 kun er tillatt å selge mobiler, bærbare PCer, nettbrett osv. hvor du enkelt kan bytte batteri selv og uten spesialverktøy. 

De nye batterireglene kommer som en del av EUs nye såkalte “Green Deal”, som er en plan med sikte på å gjøre EUs økonomi mer bærekraftig og klimavennlig.

«Batterier er nøkkelen til EUs overgang til transport som ikke slipper ut CO2. Samtidig inneholder brukte batterier mange verdifulle ressurser og vi må resirkulere de viktige råvarene i stedet for å være avhengig av å importere stoffene fra tredjeland. De nye reglene vil fremme konkurranseevnen til europeisk industri og sikre at nye batterier er bærekraftige og bidrar til den grønne omstillingen», sier Teresa Ribera, den spanske ministeren for grønn omstilling, i en pressemelding.

Kan ha betydning langt utenfor EUs grenser

Loven kan også få konsekvenser langt utenfor EUs grenser. Det europeiske markedet er så stort og har en slik kjøpekraft at produsentene har stor interesse av å følge reglene slik at de kan fortsette å selge til europeiske forbrukere.

Det blir dyrt og tungvint for produsentene om de for eksempel prøver å lage to versjoner av hver mobiltelefon – en for EU, hvor batteriet er utskiftbart og en for resten av verden, hvor det er limt på. Håpet er derfor at forbrukere i resten av verden også får mulighet til å skifte batteriene i fremtiden.

Sammen med reglene om at batteriene skal være utskiftbare inneholder den nye batteriloven også en rekke bestemmelser som stiller miljøkrav til både hvordan batteriene produseres og hvordan de gjenvinnes.

Dette gjøres for å «forebygge og redusere den negative miljøpåvirkningen av batterier og sikre en trygg og bærekraftig verdikjede for alle batterier, med hensyn til bl.a. batteriproduksjonens CO2-avtrykk, etiske innkjøp av råvarer og forsyningssikkerhet, samt fremme av resirkulering, gjenbruk og resirkulering», heter det i lovteksten.

De nye kravene vil imidlertid innføres gradvis fra 2025 og utover, og det vil derfor ta mange år før de får full effekt.

EU har også nylig vedtatt lovgivning som sikrer at alle dingser må lades med samme standardlader (USB-C), for å unngå hauger med gamle ladere som hoper seg opp fordi folk må kaste den gamle, hver gang de kjøper en ny telefon eller nettbrett. Loven trer i kraft i slutten av 2024.

Kommisjonen har også fremmet et lovforslag som vil forplikte alle elektronikkprodusenter til å tilby reparasjon til «rimelig pris» dersom produktet går i stykker etter at garantiperioden utløper.

Les loven

Hele lovteksten i Den Europeiske Unions offisielle tidsskrift

EU-loven er en såkalt forordning, en lov som automatisk trer i kraft på samme måte i hele EU uten at de enkelte landene selv må implementere den inn i sitt eget lovverk. 

Forordningen erstatter et tidligere direktiv, som EU-statene kunne tolke inn i egen lov på ulike måter. De nye reglene blir derfor mer like for alle.