15. juli 2021

Korn til 800 millioner kroner reddet fra gresshoppesvermer

Omfattende arbeid for å forhindre gresshoppepest har reddet 1,3 millioner hektar med avlinger fra å bli ødelagt.

Foto: RoyBuri / Pixabay

Foto: RoyBuri / Pixabay

Gresshoppepest er en trussel mot matsikkerheten i en rekke land i det globale sør. Et massivt utbrudd i desember 2020 rammet enorme avlinger på Afrikas horn, i Sør-Øst-Asia og i områdene rundt Rødehavet.

Innsatsen som har blitt lagt ned for å behandle de infiserte områdene og forhindre nye utbrudd har imidlertid gitt resultater. Det estimeres nå at behandlingen, som har foregått i over ti land, kan ha forhindret tap av korn til en verdi av nesten 800 milliarder kroner.

Gresshoppesvermer avtar

Arbeidet er blant annet støttet av FNs organisasjon for ernæring og landbruk (FAO) som nå rapporterer om en synkende trend i antall gresshoppesvermer. 

− For øyeblikket er det en rask nedgang i antall svermer på Afrikas Horn takket være de store kontrolloperasjonene som er oppført av regjeringer og støttet av FAO de siste 14 månedene, sier Keith Cressmann, seniorekspert på gresshoppeprognoser, til FAOs nettsider.

Cressmann legger til at nedgangen i gresshoppesvermer også har kommet som et resultat av lite nedbør.

Knyttes til klimaendringene

Færre utbrudd av pest betyr flere avlinger som igjen gir både mat og inntekt til bøndene som tidligere  har vært rammet av gresshoppesvermene.

Flere studier peker på at utbruddet i desember kan knyttes til klimaendringer, og at uforutsette og usikre værprognoser kan gjøre det vanskelig å kontrollere svermene.

Derfor har FAO, med hjelp fra nasjonale myndigheter og lokalbefolkning, satt i gang et overvåkningsprosjekt som skal gjøre det lettere å forutse og forhindre innkommende gresshoppepester i fremtiden.

− Vi har oppnådd mye, men kampen mot denne nådeløse pesten er enda ikke over, sier generaldirektør i FAO, QU Dongyu, til FAOs nettsider.

Internasjonale donorer, deriblant Norge, har bidratt med nærmere 200 millioner dollar i finansieringen av disse operasjonene. Både fly og bakkepersonell assisterer operasjonene med spraying av godkjente innsektsmiddel som skal ta knekken på gresshoppene. Og selv om klimaendringene fører til mer uforutsette gresshoppesvermer, kan varmere vær og mer tørke bidra til at gresshoppesvermene krymper i antall og dermed sikre matforsyningen til millioner av bønder. 

Arbeidet skal fortsette ut 2021. Med hjelp fra det internasjonale samfunnet, lokale bønder og nasjonale myndigheter, ser fremtiden lovende ut for ny teknologi som skal ta knekken på fremtidige gresshoppepester.