22. mars 2022

Ensomhet visner når trær slår røtter i byene

Følelsen av ensomhet faller markant når det er grønne områder i byene, viser ny undersøkelse.

Grønne områder i byene kan redusere ensomhet. Illustrasjon: Lauge Eilsøe-Madsen

Grønne områder i byene kan redusere ensomhet. Illustrasjon: Lauge Eilsøe-Madsen

En tredjedel av verdens befolkning føler seg i mer eller mindre grad ensomme. Det viser en global spørreundersøkelse blant 23.000 mennesker i 28 land fra statistikkselskapet Statista. Ensomhet er ikke bare psykisk hardt for den enkelte, men det er også livsfarlig. Forskning viser at risikoen for tidlig død for personer som føler seg ensomme, er lik eller enda større enn ved velkjente risikofaktorer som røyking, alkohol, overvekt og fysisk inaktivitet.

Det finnes flere ulike verktøy du kan bruke for å redusere følelsen av ensomhet. Man har funnet en ny og overraskende metode for å bekjempe ensomhet. En ny studie, publisert i det vitenskapelige tidsskriftet Scientific Reports, viser at grønne områder i byer kan redusere følelsen av ensomhet – selv om du bare går en tur alene.

 Vi føler oss mindre ensomme i det fri, for naturen dømmer oss ikke, den stiller ingen krav – den er bare der, sier psykolog Trine Karsholt, som selv holder flere av sine psykologsamtaler i naturen.

Du trenger ikke å prestere, og naturen roer nervesystemet ditt. Vi kommer i en tilstand av tilknytning og avslapning som man ikke kan få ved å gå i en stor folkemengde eller ved å se på bygninger.

Det er rom for følelser i naturen

I den nye forskningen har psykologer fra universitetet Kings College i London samlet inn data fra 752 forsøkspersoner fra hele verden. Forsøkspersonene har flere ganger daglig svart på spørsmål om omgivelsene og følelsen av ensomhet, som «føler du deg velkommen blant menneskene rundt deg?» eller «kan du se trær akkurat nå?».

Det er superviktig at det er variasjon av opplevelser i byene, sier Lasse Thomas Edlev, naturterapeut og forfatter av boken Naturterapi.

Ønsket om å være sosial eller alene endrer seg. Det blir lettere å lytte til ens behov, hvis byen ikke er for ensformig og naturen er en integrert del av den.

De britiske forskerne fikk mer enn 16 000 svar. Resultatene deres viste at selv når forsøkspersonene var alene, men kunne se trær, himmelen eller høre fugler, sank følelsen av ensomhet med 28 prosent. Når de følte seg sosialt inkludert, sank ensomheten med 21 prosent. Hvis de to tingene skjedde synkront, som for eksempel ved å gå en tur i en park med en venn, ble den gunstige effekten forsterket med 18 prosent.

Lasse Thomas Edlev forklarer at det er fordi naturen åpner for et større register av følelser. Ensomhet betyr ikke å være alene. Det kan også være ensomt hvis vi har følelser som det er vanskelige å snakke høyt om. I hverdagen har vi noen klare rutiner og rytmer, men når du kommer ut i naturen kan du finne nytt overskudd til å søke selskap.

Følelser kan være angstprovoserende, og det er derfor vi skyver dem fra oss i hverdagen. De kan være lettere å ta imot og snakke med andre om i naturen.

Naturens livskraft

Data fra EU viser at grønne områder i Europas byer har vokst med 38 prosent de siste 25 årene. Globalt har grøntarealene vokst med 12 prosent i samme periode.

Nesten halvparten av Europas befolkning bor innenfor 300 meters avstand fra et grøntområde. Antall kvadratmeter grøntareal per innbygger varierer imidlertid mye fra by til by. I mange byer er det fortsatt behov for flere og større offentlige parker. I Tyskland bor for eksempel 40 prosent av landets innbyggere i distrikter med utilstrekkelige grønne områder.

Lasse Thomas Edlev mener at naturen er avgjørende for den positive effekten har på ens psykiske helse.

– Å vandre i naturen er så dypt forankret i oss. Derfor er det viktig at det er mulighet for å oppleve en flik av dette i sitt bymiljø. Vi får en slags livskraft fra naturen.