7. juni 2024

Innbyggerne i en av verdens mest forurensede byer har fått “den sterkeste og mest omfattende avgjørelsen”

Foto: CCBY Graham Styles / Flickr

La Oroya har blitt kalt en av verdens mest forurensede byer. 

Byen med ca. 33 000 innbyggere i Peru er nemlig hjemstedet til en fabrikk, som i sin storhetstid var en av de største av sitt slag i Latin-Amerika. Her ble det behandlet kobber, sink, bly, gull og andre mineraler og det er derfor innbyggerne har vært utsatt for store mengder giftige stoffer.

Forurensingen skulle staten Peru sørge for at byen innbyggere ikke ble utsatt for. Det har Den Interamerikanske Menneskerettighetsdomstolen slått fast. I en avgjørelse fra 22. mars står det at: Peru er skyldig i å krenke innbyggernes rettigheter, fordi de har blitt utsatt for usikre mengder giftig forurensing i generasjoner. 

Avgjørelsen i saken om La Oroya er veldig viktig sett fra et miljømessig perspektiv, fordi den tar høyde for retten til et sunt miljø, retten til vann, retten til ren luft. 

Det sier Rosa Peña, som er en av advokatene som har representert innbyggerne i La Oroya. Hun kommer fra miljøorganisasjonen the Interamerican Association for Environmental Defense, AIDA. 

Applaus, tårer og klemmer

I praksis betyr avgjørelsen at 80 av La Oroyas innbyggere skal ha erstatning på opp mot 30 000 dollar hver, og at de pårørende til to personer som døde av forurensingen, skal ha 65 000 dollar i erstatning. Staten skal også sørge for gratis helsehjelp til innbyggerne hvis de er påvirket av forurensning. 

Rosa Peña forteller at avgjørelsen ble tatt i mot med jubel. 

Vi besluttet oss for å avholde et møte med familiene, hvor vi sammen kunne høre avgjørelsen i retten. Den morgenen var det stor applaus, tårer og mange klemmer. De synes at retten hadde sørget for rettferdighet og en løsning på flere år med kamp, sier hun. 

Selv om det kun er 80 personer som får erstatning, er dommen viktig for langt flere mennesker. David Boyd er FNs rapportør for menneskerettigheter og miljø, og i en skriftlig uttalelse om rettssaken skriver han at beslutningen er “den sterkeste og mest omfattende avgjørelse i en regional menneskerettighetsdomstol per dags dato” 

Det gir ikke kun etterlengtet miljørettferdighet for innbyggerne i La Oroya i Peru, det slår også fast en viktig presedens som vil bli brukt av bekymrede innbyggere, samfunn, domstoler og forkjempere for miljø og menneskerettigheter i hele verden, står det videre. 

Det er advokaten Rosa Peña enig i. 

Vi håper at avgjørelsen vil inspirere andre domstoler og mennesker. Vi håper folk vil ta det til etterretning, sier hun. 

For mye bly i blodet

Fabrikken, La Oroya Metallurgical Complex, som er årsaken til den omfattende forurensningen i byen, har ligget der i flere generasjoner. Den åpnet dørene i starten på 1920-tallet, men i 1997 tok selskapet Doe Run over driften og inntil selskapet gikk konkurs i 2009 ble både vann, jord og luft veldig forurenset. Derfor er menneskene i området utsatt for både bly og andre skadelige stoffer som arsenikk, kadmium og svoveldioksid.

Det har altså gått ut over de lokale. 

Ifølge en rapport fra menneskerettighetsorganisasjonen the International Federation for Human Rights, FIDH, har det blitt gjort flere undersøkelser av innbyggernes helse i løpet av de årene som fabrikken var aktiv. Undersøkelsene har blant annet vist at majoriteten av barna i byen hadde forhøyede mengder bly i blodet. Også giftige stoffer som arsenikk og kadmium ble funnet i forhøyede mengder hos innbyggerne, dette kan blant annet føre til nyreskader, lungekreft og mange andre sykdommer. 

Et vanskelig dilemma

Da Doe Run gikk konkurs i 2009, stengte fabrikken. Men i fjor tok lokale i byen selskapet tilbake, og nå har fabrikken delvis startet opp igjen. 

Rosa Peña forklarer at det er en vanskelig situasjon for de lokale. På den ene siden har fabrikken ført til store problemer med forurensing, men på den andre siden er det vanskelig å finne jobber og arbeidet i fabrikken har vært en viktig inntekt for mange. 

Det er ikke lett når den eneste måten å tjene penger på er gjennom fabrikken, sier hun. Men det vi ser er at situasjonen er annerledes enn for 20 år siden. Det er en ny generasjon og menneskene er mer oppmerksomme på miljøforurensing og klimaspørsmål. 

Avgjørelsen i menneskerettighetsdomstolen slo ikke bare fast at innbyggerne i byen skal ha erstatning, men også at det er staten Peru sitt ansvar at fabrikken overholder strammere regler for hvor mye forurensing fabrikken kan føre til. 

Staten er nødt til å hjelpe fabrikken med å overholde lovlige standarder. Vi vet ikke hvordan, men vi vet at situasjonen ikke kan være den samme som den var i 2009, sier Rosa Peña.

I 2006 gikk en rekke internasjonale organisasjoner sammen for å klage inn Peru til Den Interamerikanske Kommisjon for Menneskerettigheter. I oktober 2021 sendte kommisjonen saken videre til Den Interamerikanske Menneskerettighetsdomstolen, som har avgjort en dom.

La Oroyas innbyggere ble representert av organisasjonene the Interamerican Association for Environmental Defense, AIDA og the Pro Human Rights Association, APRODEH som ble støttet av organisasjonen Earthjustice.

I 2018 slo en undersøkelse av gravide kvinner og deres nyfødte barn fast at forurensingen fra fabrikken hadde påvirket vekten av babyer i La Oroya. Da fabrikken stengte, steg vekten på nyfødte i gjennomsnitt med 72 gram.

97 prosent

av barn mellom seks måneder og seks år og 98 prosent av barna mellom syv og 12 år hadde forhøyede mengder bly i blodet. Det gjaldt 100 prosent av de barna som bodde tettest på fabrikken i La Oroya.