30. april 2024

Kapp Verde er erklært malariafri- som det tredje afrikanske landet i historien

Kapp Verde har blitt erklært malariafri av Verdens helseorganisasjon. Dette er en milepæl som gir tro på en verden uten malaria.

Foto: Erik_Karits / Pixabay

Foto: Erik_Karits / Pixabay

WHO har erklært Kapp Verde som malariafritt etter en lang kamp mot malaria og 7 år uten rapporterte sykdomstilfeller.

I kampen mot malaria har 43 land og et territorium blitt sertifisert som malariafri av Verdens helseorganisasjon (WHO). Nå har Kapp Verde blitt sertifisert og er dermed det 44. landet som sertifiseres. 

Sertifiseringen fra WHO blir kun gitt til land som kan bevise at det er ingen overføring av malariaparasitten de siste tre årene. Samtidig må landene bevise at de har evne og kapasitet til å bekjempe en eventuell ny spredning av malariaparasitten. 

Kapp Verde har hatt en lang historie med malaria. Alle de ti øyene som utgjør Kapp Verde har hatt spredninger av malaria og gjennomgått flere epidemier. Epidemiene har særlig herjet i de befolkningsrike delene av landet.  

Men Kapp Verde har ikke hatt tilfeller av malaria siden 2017. Landet har også klart å utrydde malaria to ganger tidligere, i 1967 og i 1983, men på grunn av manglende insektmiddel vendte sykdommen tilbake. 

Selv om det var sykdomstilfeller i Kapp Verde frem til 2017 har det vært begrenset til to av de 10 øyene. Santiago og Boa Vista var de eneste øyene som hadde sykdomstilfeller fra 1980-årene til 2017. 

Gledelig nyhet for flere

Før Kapp Verde ble erklært malariafri var det bare to land på det afrikanske kontinentet som var sertifisert av WHO. Mauritius ble sertifisert malariafri i 1973 og Algerie i 2019. 

Sertifiseringen av et nytt afrikansk land er en stor milepæl i kampen mot malaria. De fleste sykdomstilfeller av malaria skjer på det afrikanske kontinentet, og i 2022 var 94 prosent av sykdomstilfellene og 95 prosent av dødsfallene tilknyttet malaria her. 

Arbeidet for å gjøre afrikanske land malariafri er dermed viktig. WHO direktøren Tedros Adhanom sier at sertifiseringen av Kapp Verde gir håp om at verktøyene man har muliggjør drømmen om en malariafri verden. 

Bekjempelsen av malaria i Kapp Verde har flere positive sider. Helsevesenet som er bygget opp kan komme til nytte i bekjempelsen av lignende sykdommer. 

Kapp Verdes statsminister, Ulisses Correia e Silva, trekker frem at det også er bra for inntrykket folk får av landet. Det kan trekke til seg flere turister, gjennom at det er tryggere for mennesker fra land uten malaria å besøke landet. Å bli sertifisert malariafri kan bidra til økonomisk vekst. 

Malaria i verden

I WHOs rapport om malaria fra 2022 skrev organisasjonen at dødeligheten til malaria gikk nedover fra 2000 til 2019. Etter 2019 har koronapandemien hatt en innvirkning på dødeligheten. Mellom 2019 og 2021 var det 63 000 dødsfall som knyttes til manglende helsehjelp for malaria, som en konsekvens av prioriteringer under pandemien.

Men kampen mot malaria går fremover, og WHO har flere anbefalinger om hvordan man kan beskytte seg mot malariaparasitten. 

To vaksiner blitt godkjent og anbefalt av helseorganisasjonen. Siden oktober 2021 har WHO anbefalt bruk av malariavaksinen RTS,S/AS01 til barn som lever i regioner med moderat til høy grad av malaria. Verdens Bedste Nyheder skrev i januar i år at vaksinen har redusert dødeligheten blant barn med rundt 13 prosent. Barn er den mest utsatte gruppen, og det er derfor er det stort skritt frem at dødeligheten blant barn faller.

I 2023 anbefalte WHO en annen trygg og effektiv vaksine mot malaria, R21/Matrix-M. Denne vaksinen har vi enda ikke sett effekten av, men anbefalingen av en ny vaksine gir håp.  

I den opprinnelige saken sto det malaria-virus, dette er nå oppdatert til det som riktig er: parasitt.