12. november 2020

Millioner ble blinde av øye-klamydia, men flere kan nå se en framtid

Det går den riktige veien for en ofte oversett sykdom. Langt færre mennesker i verden blir nå blinde på grunn av klamydia-infeksjoner i øyet.

Grafikk: Lauge Eilsøe-Madsen

Grafikk: Lauge Eilsøe-Madsen

Her hjemme kjenner vi best klamydia som en ubehagelig kjønnssykdom. Men bakterien bak sykdommen, Chlamydia trachomatis, kan også spre seg via fluer og infisere øynene, og det kan danne arr og medføre permanent blindhet.

Denne varianten av klamydia kalles trakom og her hjemme skjer det sjeldent, men i mange utviklingsland har klamydiabakterien vært en av de største årsakene til at noen mister synet.

De fleste menneskers immunforsvar kan godt klare en enkelt infeksjon i øyet, men hvis man får flere infeksjoner etter hverandre og ikke får legehjelp kan skaden på øyet bli verre og verre.

Omkring 1,9 millioner mennesker lever i dag med blindhet eller sterkt nedsatt syn på grunn av bakterien. Men det er i ferd med å endre seg, fordi sykdommen har blitt slått voldsomt tilbake de seneste årene. Det skriver Verdens Helseorganisasjon (WHO).

I 2002 var det 1,5 milliarder mennesker i risikogruppen for trakom, men de nyeste dataene viser at tallet det siste året hadde falt med 91 prosent til 142 millioner. Antallet personer som har bruk for kirurgi på grunn av sykdommen, har også falt. I 2002 var det 7,6 millioner personer, men i fjor hadde det falt med 61 prosent til 2,5 millioner, viser tall fra WHO. I alt 13 land har helt eliminert sykdommen.

Mirakelmedisin behøves ikke

Nedgangen i antall tilfeller kommer etter flere års målrettet innsats. I 1996 mobiliserte WHO til internasjonal kamp mot trakom, og heldigvis er det ikke en sykdom det er særlig vanskelig å forebygge eller behandle, hvis man gjør en innsats. Bedre hygiene og adgang til vann og såpe er den grunnleggende strategien, som understøttes av den store nedgangen i ekstrem fattigdom verden har oppnådd de seneste tiårene.

For de personene hvor sykdommen likevel får fatt, kan man stoppe den med antibiotika eller som siste utvei forhindre blindhet ved tidlig kirurgi. I fjor fikk 95 millioner behandling med antibiotika mot trakom.

Blindhet er et langt større problem enn man kanskje umiddelbart kan se. Særlig i fattige land uten sosialt sikkerhetsnett, kan nedsatt syn hos en eller flere i arbeidsdyktig alder være det som får en hel familie til å synke ned i fattigdom, og det rammer både den enkelte familie og samfunnsøkonomien hardt. I alt vurderer WHO at den samlede økonomiske regningen for trakom ligger på omkring åtte milliarder dollar i året – og det vel å merke i land hvor midlene allerede er begrenset.