21. november 2018

Nå blir langt færre jenter i Afrika kjønnslemlestet

Det har skjedd et markant fall i antall jenter under 14 år som bli omskåret i Afrika. Det er et resultat av 30 års arbeid.

Foto: CC BY-SA 4.0 Rasheedhrasheed / Wikimedia Commons

Foto: CC BY-SA 4.0 Rasheedhrasheed / Wikimedia Commons

Tallene som ble publisert i det britiske medisinske tidsskiftet BMJ viser en kraftig nedgang i kjønnslemlestelse av jenter under 14 år i Afrika. Over 200.000 jenter i alderen 0-14 år fra 29 afrikanske land og 2 vestasiatiske land har bidratt med å kartlegge trenden gjennom flere titalls undersøkelser, i regi av FN og andre organisasjoner.

Nedgangen er sterk i regionene Nord-Afrika, Vest-Afrika og Øst-Afrika, hvor kjønnslemlestelse tidligere har vært svært utbredt. Sistnevnte har opplevd størst utvikling, hvor antall omskårede jenter under 14 år var redusert til 8% i 2016. I 1995 var tallet hele 71 %.

Generelt vitner det om en positiv trend på verdensbasis hvor kjønnslemlestelse av jenter har falt med 25% siden 1990. Studien peker på effekten av kampanjer mot praksisen og innføring av forbud mot omskjæring i over 20 afrikanske land.

Langvarig opplysningsarbeid

Generalsekretær i UNICEF Danmark, Steen M. Andersen, forteller at effekten av mange års opplysnings- og lovgivningsarbeid har resultert i en positiv utvikling og holdningsendringer.

– Mødre omskjærer ikke sine døtre for å gjøre dem vondt. De tror omskjæringen er en nødvendighet for at døtrene skal ha mulighet til å gifte seg og få et godt liv, sier Andersen.

Derfor består en del av opplysningsarbeidet i å oppsøke mødre i landsbyer og overbevise dem om at jenter kan gifte seg selv om de ikke er omskåret. Arbeidet har vært en langvarig prosess.

– Vi begynte arbeidet for å stoppe omskjæring for 30 år siden. Resultatene ser vi nå, sier Andersen.

Selv om utviklingen for jenter under 14 år ser positiv ut, utelukker studiet hvorvidt jentene som har tatt del i undersøkelsen vil bli omskåret når de blir eldre, og det vil heller ikke generalsekretæren gjette på.

– De nye tallene er likevel en god indikator på at man kan forvente et fall i omskjæring av eldre jenter og kvinner, sier han.