30. april 2024

Ny lov skjermer barn fra ekteskap i Zambia

En ny endring i ekteskapsloven skal beskytte alle landets barn mot ekteskap uavhengig av lokale tradisjoner.

I desember i fjor vedtok Zambia en ny ekteskapslov som gjør alle former for barneekteskap ulovlig.

Den tidligere loven fra 1963 inneholdt flere unntak. For det første åpnet loven opp for ekteskap mellom to parter hvor begge var mellom 16 og 21 år, forbeholdt foreldrenes samtykke. For det andre regulerte ikke loven ekteskap inngått under lokale tradisjoner.

I den nye loven er derimot også tradisjonelle ekteskap bundet til minstealderen på 18 år. Dermed er alle ekteskap hvor en eller begge parter er under 18 år ugyldige. Lovendringen styrker barns rettigheter og er i tråd med FNs bærekraftsmål.