14. oktober 2019

Ny malariavaksine tas i bruk i Kenya, Malawi og Ghana

En ny malariavaksine, kjent som Mosquirix har blitt tatt i bruk i tre afrikanske land.

Foto: Hans / Pixabay

Foto: Hans / Pixabay

Malaria er en infeksjonssykdom som finnes flere steder i verden med tropisk klima, men det er hovedsakelig i Afrika sykdommen er mest utbredt. Malariasykdommen kommer av parasitter, rettere sagt plasmodier, og sykdommen overføres av myggbitt. Tall fra snl.no viser at det i 2016 på verdensbasis var 216 millioner som fikk sykdommen.

I samarbeid med nasjonale helsemyndigheter og WHO tas nå den nye vaksinen Mosquirix i bruk i Kenya, Malawi og Ghana – tre afrikanske land hvor sykdommen er svært utbredt. I første omgang skal 360 000 barn fra 6 måneder til 2 år gamle få den nye vaksinen i perioden 2019 til 2022.

Ekspert på tropiske sykdommer og overlege ved Haukeland universitetssykehus i Bergen, Bjørn Blomberg sa dette til Dagbladet da han ble spurt om den nye vaksinen:

– Det blir veldig spennende å se effekten. Etter tuberkulose og hiv, så er malaria den infeksjonssykdommen som tar mest liv globalt. Under utviklinga av vaksinen har man nok dessverre sett at den nye vaksinen ikke beskytter så mye som man skulle ønske. Omkring én av tre beskyttes, men det vil likevel bety at flere hundre tusen liv kan reddes bare de kommende årene, sier Blomberg.

Mosqurix er den første vaksinen som det er vist at kan bidra til en betydelig reduksjon av malaria hos barn. Studier viser at vaksinen kan forebygge rundt 4 av 10 malariatilfeller. Vaksinen inngår i en rekke andre forebyggende tiltak som bruk av myggnett og myggspray som gjør at det samlet sett aldri har sett lysere ut med tanke på å beskytte folk fra malariasmitte.