11. april 2017

Vaksinerer 116 millioner barn på en uke

Flere afrikanske land har gått sammen om et av de største vaksinasjonsprogrammene i Afrikas historie. Målet er å utrydde det lammende polioviruset, en gang for alle.

190.000 frivillige og helsearbeidere gikk tidligere denne måneden sammen om å vaksinere alle barn under fem år mot polio i 13 afrikanske land.

Vaksinasjonskampanjen omtales som en av de største av sitt slag i afrikansk historie, og skal forhindre at polio, som er nesten utryddet, igjen vinner frem.

”Utryddelsen av polio vil være en seier uten sidestykke, som ikke bare vil redde alle fremtidige generasjoner fra en sykdom som kan forbygges, men også vise verden hva vi er i stand til når vi samler oss om et felles mål, sier Marie-Pierre Piorier, som er regional leder for Vest- og Sentralafrika i Unicef, som sammen med FNs helseorganisasjon WHO, står bak vaksinasjonsprogrammet.

Polioviruset anses i dag for å være nesten utryddet og i 2016 ble det på verdensbasis registrert kun 37 tilfeller. Til sammenligning ble det i 1988 registrert 350.000 tilfeller av polio.

For to år siden, hadde sykdommen blitt utryddet i alle land bortsett fra Pakistan og Afghanistan. I august 2016, ble likevel fire barn i nordlige deler av Nigeria rammet av sykdommen. Helseeksperter i WHO advarer nå om at de store fremskrittene som er gjort knyttet til bekjempelsen av sykdommen er sårbar, fordi polioviruset er svært smittsomt og lett sprer seg til mennesker som ikke er beskyttet av vaksinen.

Polioviruset er nesten usynlig, og med det menes at mennesker kan være smittet uten å få symptomer. De fleste som blir smittet, får høy feber, men viruset fører til lammelse hos én av 200 smittede. Mellom fem og ti prosent av de som får lammelser dør som følge av at muskulaturen i lungene rammes.