100.000 mennesker har plantet 80 millioner mangrovetræer i Senegal for å beskytte landet mot stigende vannstand. <br />

Verdens Beste Nyheter

Verdens Beste Nyheter er en informasjonskampanje som jobber med å fremme positive fremskritt og gjennom dette skape engasjement for internasjonale utviklingsspørsmål.

Gode nyheter på Facebook og Twitter

Få gode nyheder på din facebookFå gode nyheder twitter

Kjappe nyheter

NEW ZEALAND LOVLIGGJØR ABORT

Parlamentet i New Zealand har nettopp stemt ja til å avkriminalisere abort, som har vært forbudt siden 1977. Tidligere måtte to leger godkjenne en eventuell abort – og det var kun mulig, hvis den gravide var i stor risiko for helseskader.

CHILE NÅ FRI FOR LANDMINER

Etter 21 år er Chile nå ferdig med å rydde alle landminene som ble plassert ut i løpet av 70-tallet. Da Chile tilsluttet seg den internasjonale konvensjonen mot landminer, som trådte i kraft i 1999, lovet chilenerne, ikke bare å la være å produsere, selge og utplassere miner, men også å rydde de minene de allerede hadde utplassert. 164 land er med i avtalen og så langt har 52 millioner antipersonellminer blitt destruert.

NYE VINDER I VEST-AFRIKA

Senegal er nå i ferd med å legge siste hånd på den største vindmølleparken i Vest-Afrika. De første vindmøllene har allerede begynt å snurre, og når alle parkens 46 møller er i drift senere i år, forventes de å kunne dekke en sjettedel av landets samlede elektrisitetsforbruk.

Et forbud mot plastposer begynner nå å få effekt på den tropiske øya Bali. Det viser opptellingen etter den årlige strandryddedagen på øya. Skipene i de mange kanalene i den nederlandske hovedstaden skal fremover drives av elmotorer for å gi renere luft og beskytte klimaet.

Mindre dieselos i Amsterdams kanaler

Skipene i de mange kanalene i den nederlandske hovedstaden skal fremover drives av elmotorer for å gi renere luft og beskytte klimaet.

Nyheter

Organisasjoner

Næringsliv