India er et av landene i verden som har blitt hardest rammet av aids-epidemien. Takket være myndighetenes satsing på smittevern det siste tiåret, blir stadig færre smittet av hiv. På samme tid har dødsfall relatert til hiv/aids mer enn halvert.

Verdens Beste Nyheter

Verdens Beste Nyheter er en informasjonskampanje som jobber med å fremme positive fremskritt og gjennom dette skape engasjement for internasjonale utviklingsspørsmål.

Gode nyheter på Facebook og Twitter

Få gode nyheder på din facebookFå gode nyheder twitter

Kjappe nyheter

Høyere bryllupsalder i Indonesia

Indonesia har hevet minstealderen for å bli gift fra 16 til 19 år. Dette er et tiltak for å stoppe barneekteskap.

Flere har tilgang til elektrisitet

Antallet mennesker i verden som ikke har tilgang til elektrisitet har falt det siste året fra 1000 millioner til 860 millioner. Det skyldes spesielt framgang i India.

Flere steder er nå fri for miner

Siden 2014 har verdens land ryddet cirka 8000 kvadratkilometer for landminer.

Det gigantiske landet Kina slutter seg nå til gruppen av land som vil kutte bruken av plast som kun kan brukes én gang. Det forventes å ha en betydelig innvirkning på miljøet.

Kina sier nei til engangsplast

Det gigantiske landet Kina slutter seg nå til gruppen av land som vil kutte bruken av plast som kun kan brukes én gang. Det forventes å ha en betydelig innvirkning på miljøet.

Med en ny teknologi kan batterier nå inneholde mye mer energi. Det er forventet å gi elbiler lengre rekkevidde og kan mulig bli et gjennombrudd for klimaet.

Nye superbatterier på vei

Med en ny teknologi kan batterier nå inneholde mye mer energi. Det er forventet å gi elbiler lengre rekkevidde og kan mulig bli et gjennombrudd for klimaet.

Nyheter

Organisasjoner

Næringsliv