I år har både FN og Bærekraftsmålene bursdag, men er det overhode noe å feire i en tid hvor koronaviruset har stengt ned verden? En ny kortfilm fra en kjent regissør tror på at vi kan takle problemene i felleskap.<br />
Synes du det blir for mye krig og katastrofe i nyhetsfeeden? Da er du ikke alene. Resultatene fra vår uformelle spørreundersøkelse viser at 94% av de spurte vil ha flere positive nyheter.

Vi vil ha flere gode nyheter

Synes du det blir for mye krig og katastrofe i nyhetsfeeden? Da er du ikke alene. Resultatene fra vår uformelle spørreundersøkelse viser at 94% av de spurte vil ha flere positive nyheter.

Verdens Beste Nyheter

Verdens Beste Nyheter er en informasjonskampanje som jobber med å fremme positive fremskritt og gjennom dette skape engasjement for internasjonale utviklingsspørsmål.

Gode nyheter på Facebook og Twitter

Få gode nyheder på din facebookFå gode nyheder twitter

Kjappe nyheter

SUDAN FORBYR KJØNNSLEMLESTELSE

Nesten 9 av 10 kvinner sudanske kvinner har gjennomgått kjønnslemlestelse. Et nytt lovforslag kriminaliserer inngrepet, og strafferammen er på tre års fengsel. Aktivister sier det vil ta tid å fjerne praksisen helt, men at det er et viktig steg i riktig retning.

NEW ZEALAND LOVLIGGJØR ABORT

Parlamentet i New Zealand har nettopp stemt ja til å avkriminalisere abort, som har vært forbudt siden 1977. Tidligere måtte to leger godkjenne en eventuell abort – og det var kun mulig, hvis den gravide var i stor risiko for helseskader.

CHILE NÅ FRI FOR LANDMINER

Etter 21 år er Chile nå ferdig med å rydde alle landminene som ble plassert ut i løpet av 70-tallet. Da Chile tilsluttet seg den internasjonale konvensjonen mot landminer, som trådte i kraft i 1999, lovet chilenerne, ikke bare å la være å produsere, selge og utplassere miner, men også å rydde de minene de allerede hadde utplassert. 164 land er med i avtalen og så langt har 52 millioner antipersonellminer blitt destruert.

I en provinsby i Indonesia har bakterieinfiserte mygg utryddet mye av byens problemer med den tropiske sykdommen <i>denguefeber</i>.<br />
Synes du det blir for mye krig og katastrofe i nyhetsfeeden? Da er du ikke alene. Resultatene fra vår uformelle spørreundersøkelse viser at 94% av de spurte vil ha flere positive nyheter.

ÅRETS KAMPANJE

Synes du det blir for mye krig og katastrofe i nyhetsfeeden? Da er du ikke alene. Resultatene fra vår uformelle spørreundersøkelse viser at 94% av de spurte vil ha flere positive nyheter.

Nyheter

Organisasjoner

Næringsliv