Etter fem år har myndighetene i Sierra Leone endelig opphevet forbudet som nektet gravide jenter å gå på skolen. Det gir tusenvis av jenter mulighet til å fortsette utdannelsen sin. Vil du være med på et eksperiment? Vi skal teste effekten av positive nyheter! <br />

Årets kampanje

Vil du være med på et eksperiment? Vi skal teste effekten av positive nyheter!

Verdens Beste Nyheter

Verdens Beste Nyheter er en informasjonskampanje som jobber med å fremme positive fremskritt og gjennom dette skape engasjement for internasjonale utviklingsspørsmål.

Gode nyheter på Facebook og Twitter

Få gode nyheder på din facebookFå gode nyheder twitter

Kjappe nyheter

SUDAN FORBYR KJØNNSLEMLESTELSE

Nesten 9 av 10 kvinner sudanske kvinner har gjennomgått kjønnslemlestelse. Et nytt lovforslag kriminaliserer inngrepet, og strafferammen er på tre års fengsel. Aktivister sier det vil ta tid å fjerne praksisen helt, men at det er et viktig steg i riktig retning.

NEW ZEALAND LOVLIGGJØR ABORT

Parlamentet i New Zealand har nettopp stemt ja til å avkriminalisere abort, som har vært forbudt siden 1977. Tidligere måtte to leger godkjenne en eventuell abort – og det var kun mulig, hvis den gravide var i stor risiko for helseskader.

CHILE NÅ FRI FOR LANDMINER

Etter 21 år er Chile nå ferdig med å rydde alle landminene som ble plassert ut i løpet av 70-tallet. Da Chile tilsluttet seg den internasjonale konvensjonen mot landminer, som trådte i kraft i 1999, lovet chilenerne, ikke bare å la være å produsere, selge og utplassere miner, men også å rydde de minene de allerede hadde utplassert. 164 land er med i avtalen og så langt har 52 millioner antipersonellminer blitt destruert.

Utrolig nok mener forskerne at livet i havet kan gjenopprettes i løpet av bare én generasjon. Gode nyheter fra Verdensbanken: I løpet av de to siste årene har kvinners rettigheter blitt bedre i over 40 land. <br />

Nyheter

Organisasjoner

Næringsliv