8. mars 2018

10 seire for kvinner i 2017

Det har vært litt av et kvinneår, med mange viktige kamper og ikke minst seire. Til tross for at det fortsatt er et langt stykke igjen til likestilling internasjonalt, ønsker vi å feire dagen med 10 seire for kvinners rettigheter i 2017. Gratulerer med kvinnedagen!

Foto: Narih Lee CC BY 2.0 / Wikimedia Commons

Foto: Narih Lee CC BY 2.0 / Wikimedia Commons

1) Gratis sanitetsproukter i Kenya

Kenyas president, Uhuru Kenyatta, signerte en lov som innebærer at myndighetene må forsørge gratis sanitetsprodukter til statlige skoler. 40 % av kenyanske jenter har tidligere blitt hjemme fra skolen fordi de ikke har hatt råd til sanitetsproduktet under menstruasjon. Myndighetene ønsker ikke lenger at dette skal være en hindring for utdanningen og har budsjettert omtrent $5 millioner til gratis sanitetsprodukter.

2) Tunisia vedtok lov som gjør vold mot kvinner ulovlig

All vold mot kvinner ble ulovlig etter ny lov i Tunisia, vedtatt 26. juli 2017. Loven omfatter fysisk, psykisk og seksuell vold. Kvinner skal også bli beskyttet mot vold i nære relasjoner og trakassering på offentlige plasser, da dette er et utbredt problem i landet. Loven skal tre i verk i løpet av 2018, og vil også gjøre det straffbart å underbetale kvinnelige ansatte.

3) Bil og fotball for kvinner i Saudi Arabia

Lenge var Saudi Arabia det eneste landet i verden hvor kvinner ikke hadde lov til å kjøre bil. Etter flere protestaksjoner ble det lov for kvinner å ta førerkort. Like etter denne bestemmelsen, ble det også vedtatt at kvinner får lov til å være publikum på fotballkamper

4) Det første kvinnelige afrikanske bobsleigh-laget til vinter-OL

De tre nigerianske kvinnene – Seun Adigun, Ngozi Onwumere og Akuoma Omeoga, skapte historie ved å bli det første afrikanske laget som kvalifiserte seg til vinter-OL i bobsleigh-kategorien. Det nigerianske laget samlet inn $75 000 for å finansiere treningen før de til slutt fikk kommersielle partnerskap med globale merkevarer. Dette er første gangen Nigeria har deltatt i vinterlekene.

5) Jordan utnevnte den første kvinnelige høyesterettsdommer

Ihsan Zuhdi Barakat ble utnevnt som høyesterettsdommer, og ble dermed den første kvinnelige høyesterettsdommeren i Jordan. Barakat har også vært presidenten i ”Arab Women’s Legal Network”, som har som mål å støtte kvinnelige jurister i hele regionen. Denne organisasjonen ble dannet med støtte fra Hennes Majestet, Dronning Rania Al Abdullah av Jordan. I Jordan utgjør kvinner kun 18% av rettsvesenet, så Barakats utnevning til den høyeste rettsinstansen er virkelig banebrytende.

6) Jobber for å styrke kvinnelig lederskap i Sør-Asia

For å styrke kvinnelig lederskap i Sør-Asia, har Global Fund for Women, sammen med den feministiske menneskerettsorganisasjonen CREA, laget et tre-års prosjekt, som skal bestå av workshops og coaching for å trene unge kvinnelige ledere. Målet er en styrket og mer bærekraftig sosial utvikling, ledet av unge kvinner i Sør-Asia. Dette ønsker Global Fund for Women og CREA å oppnå gjennom å følge 30 unge kvinnelige ledere, deres organisasjoner, samfunn og plattformer. Prosjektet er finansiert av Kendeda-fondet med en sum på $2.9 millioner og hadde oppstart sommeren 2017.

7) Libanon avskaffet lov som beskyttet voldtektsmenn som gifter seg med sine ofre

Det libanesiske parlamentet har, etter flere år med aktivisme, avskaffet artikkel 522 i den libanesiske straffeloven. Loven avviste anklagelser mot voldtekt dersom tiltale giftet seg med sitt offer. Loven gjelder også seksuelt tilfelle med mindreårige, mobbing av barn, seksuell trakassering av barn, kidnapping og utnytting av noen i en lavere posisjon.

8) Feministiske bevegelser leder gjenoppbyggingsarbeid etter krise i Mexico

I September 2017 ble Mexico rammet av det som skal ha vært det dødeligste jordskjelvet i landet på over 30 år. I kjølvannet av denne krisen viste kvinnebevegelsene sin ledelsesevne og robusthet. Semillas – Mexicos kvinnefond har bygget en sterk bevegelse bestående av kvinnegrupper over hele landet i over 25 år. Semillas begynte umiddelbart å vurdere behovene til kvinner og jenter, og satte i gang en rekonstruksjons- og gjennoppbyggingskampanje. Kampanjen skal samle kvinnelige ledere for å arbeide for å løse umiddelbare og langsiktige behov samt gjenoppbygge Mexico på en bærekraftig måte.

9) Flere kvinnelige fredsbyggere i den demokratiske republikken i Kongo (DRC)

I september 2017 organiserte kvinneorganisasjoner i den demokratiske republikken i Kongo et kvinneforum for fred og lik politisk representasjon – Congolese Women’s Forum for Peace and Equal Political Representation. Noen uker senere var det fredssamtaler om den konfliktfylte Kasai-regionen i DRC.
Her satt 80 kvinner ved forhandlingsbordet sammen med militante grupper, og utgjorde 1/5 av forhandlingsbordet. Dette er en utvikling i riktig vei, hvor kvinnene er mer involvert i arbeidet for å bringe fred og stabilitet i DRC og regionene rundt.

10) Historisk avgjørelse om abort i Chile

Abort under visse omstendigheter, ble legalisert i Chile i 2017.  Lovgivningen tillater abort under tre tilfeller: Når en kvinnes liv er i fare, når fosteret ikke er levedyktig, eller når graviditeten er et resultat av voldtekt. Bak lovendringen står kvinnebevegelser som fortsetter å kjempe for kvinners rettigheter i Chile.