22. desember 2016

De ti beste nyhetene i 2016

Enda et år med ekstremt dårlige nyheter er forbi. Ikke minst med tanke på krigen i Syria og ulike terrorangrep. Men det har også skjedd positive ting det er verdt å merke seg. Verdens Beste Nyheter presenterer en liste over de ti beste tingene som har skjedd i 2016.

Foto: cc-by-sa/2.0 - Anti-plastic bag protest,... by habiloid - geograph.org.uk/p/6677156

Foto: cc-by-sa/2.0 - Anti-plastic bag protest,... by habiloid - geograph.org.uk/p/6677156

Mange land dumpet plastposer [i]

I 2016 valgte flere land og delstater å forby plastposer eller redusere bruken kraftig ved hjelp av avgifter. Dette for å beskytte naturen, og særlig havområdene, mot plastforurensning. Samme dag som amerikanerne valgte sin nye president, stemte California for å forby alle engangsplastposer, med unntak av bruk til matvarer som ferskt kjøtt og frukt. Det var spesielt mange bosatt langs kysten som stemte for forslaget. I England viste nye tall at bruk av antall plastposer har falt med seks milliarder etter at det ble innført en avgift i 2015. Til sammen tilsvarer disse plastposene vekten til 300 blåhvaler. Marokko, som inntil nylig har vært verdens nest største forbruker av plastposer, forbød også posene i 2016.

Colombia valgte freden [ii]

Etter over 50 år med borgerkrig, inngikk den colombianske regjeringen i 2016 endelig en fredsavtale med FARC, den største opprørsgruppen i det latinamerikanske landet. Avtalen ble i første omgang nedstemt med et lite flertall i en folkeavstemning. Mange colombianere mente at avtalen ville la geriljasoldatene og deres ledere slippe for lett unna forbrytelsene som ble begått under krigen. Etter det overraskende nederlaget for forhandlingspartene, endret regjeringen og FARC avtalen, og den ble vedtatt av det colombianske parlamentet. Neste skritt er at opprørsbevegelsen legger ned våpnene i løpet av 180 dager. Samtidig fortsetter fredsforhandlingene med andre bevæpnede grupper. Som del av fredsavtalen har de tidligere fiendene gått sammen om minerydding av store landområder, slik at jorden igjen kan brukes til dyrking og barn kan leke fritt.

Livsviktig klimaavtale trådte i kraft [iii]

Da verdens land underskrev den store klimaavtalen i Paris i 2015, var spørsmålet om landene også ville implementere den i lovgivningen, slik at avtalen kunne tre i kraft. Dette lyktes tidligere enn forventet, og avtalen trådte i kraft allerede 4. november 2016. Avtalen er et viktig første skritt for å holde den menneskeskapte globale oppvarmingen på under 2 grader. Avtalen er likevel ikke omfattende nok til at vi kan nå målet. Avtalen stadfester at alle stater skal oppdatere avtalen hvert femte år til å bli enda mer ambisiøs enn foregående år. Slik skal vi gradvis redusere utslippene av drivhusgasser. De siste fem årene har vært de varmeste som noensinne er målt på jorden. 2016 ser ut til å sette nye varmerekorder. Dette betyr blant annet økende grad av ekstremvær. Store deler av verdens korallrev har tatt stor skade på grunn av varmere temperatur i havet.

En verden uten aids er innen rekkevidde [iv]

I år 2000 kostet medisin mot aids omtrent 100.000 dollar. Siden den gang har prisen på behandling falt, og i dag koster samme behandling under 100 dollar. Det enorme prisfallet gjør at langt flere hiv-smittede i dag har tilgang på den livsviktige medisinen. Bare de siste fem årene er antallet smittede som får medisin fordoblet. Som en følge av dette er blant annet antallet barn som blir født med hiv redusert med 90 prosent i Thailand siden 2003. Dette skyldes i stor grad en ordning som gir gratis medisin til gravide. På verdensbasis er det nå flere som får medisin mot aids enn det er nye smittetilfeller. Selv om tallet på nye smittetilfeller er kraftig redusert, var det i følge nye tall fremdeles 2,1 millioner nye tilfeller i verden i 2015.

Vind i seilene for grønn energi [v]

I 2016 var det sterk medvind for verdens vindmøller, og også solceller kom frem fra skyggen. Hver dag i 2015 ble det i gjennomsnitt satt opp 500.000 solcellepaneler, og nå kan for første gang verden produsere mer elektrisitet fra vind, vann og sol enn fra kull. I 2015 ble det investert dobbelt så mye penger i grønn energi enn i fossilt brensel, og flere steder i verden er solenergi nå blitt så billig at strøm fra solceller, uten statstilskudd, utkonkurrerer prisen på olje og kull.

Malaria utryddet i tre land [vi]

Tropesykdommen malaria, som lenge har virket som et hinder for mange lands utvikling, er på tilbaketog. I år 2000 var det over 200.000 tilfeller av malaria i Sri Lanka, men etter en intensiv innsats ble landet i 2016 erklært helt fritt for malaria. Det ble også Argentina og Marokko.

Den første vaksinen mot malaria er på vei og vil bli testet i 2018. Vaksinen gir ikke total beskyttelse mot sykdommen, men sammen med myggnett, malariamedisin og andre metoder for beskyttelse som allerede er i bruk, skal vaksinen bli en viktig del av kampen mot sykdommen.

Store havområder er blitt fredet [vii]

I 2016 gikk tjue land sammen om å verne naturen i førti havområder. Blant annet har USAs president, Barack Obama, firedoblet størrelsen på et beskyttet havområde ved Hawaii. Området er nå verdens største havreservat og er hjem til mange sjeldne fiskearter. Stedet har også en stor kulturell betydning. Fredningen kommer ikke bare tropiske dyr og surfere til gode. Også ved Sydpolen ble et stort område beskyttet i 2016, til glede for blant annet pingviner og andre dyr som lever under isen. Likevel er både varme og kalde hav fremdeles under press, blant annet som følge av klimaforandringer og plastforurensning.

Omskjæring av jenter og kvinner er på vikende front [viii]

I landene der omskjæring av kvinner er mest utbredt, mener i gjennomsnitt to av tre at den farlige skikken må ta slutt. Tall fra UNICEF viser at flertallet som er mot omskjæring gjelder både kvinner og menn, og i flere land er det faktisk flere menn enn kvinner som er mot omskjæring. Den siste tiden har flere afrikanske land, blant annet Nigeria og Gambia, forbudt omskjæring av kvinner.

En rekke afrikanske land er blitt mindre avhengige av bistand [ix]

Mens skandalen om skatteflukt i Panama rullet over tv-skjermene i 2016, er en rekke afrikanske land blitt bedre til å kreve inn skatt fra egne borgere. Sammenlignet med i år 2000 får Rwanda og Tanzania nå henholdsvis syv og ti ganger så mye inn i skatteinntekter. Burundi forventer å selv kunne dekke alle faste offentlige utgifter fra utgangen av 2017. En av årsakene til suksessen er at landene har ansatt nye skattemedarbeidere og setter høye krav til kompetanse og redelighet. Norge og Danmark er blant landene som sammen med Verdensbanken har støttet Tanzania i å styrke de lokale skattemyndighetene.

Verden stanset ebola-epidemien før den kom ut av kontroll [x]

Da den farlige sykdommen ebola plutselig spredte seg i land i Vest-Afrika i 2014 skapte det naturlig nok stor frykt. Smitten spredte seg raskt på tvers av landegrenser og internasjonalt. Epidemien kunne blitt en global katastrofe med mange millioner dødsfall, men omtrent to år etter utbruddet, 29. mars 2016, meldte Verdens helseorganisasjon (WHO) at den internasjonale ebola-krisen var over. Totalt ble 28.616 mennesker smittet, av disse mistet 11.310 livet. Til tross for tapet av mange menneskeliv, lyktes verdenssamfunnet i å forhindre en verdensomspennende epidemi.

Å stoppe ebola krevde en kjempeinnsats, både av lokalt helsepersonell, det internasjonale samfunnet, og mange lokale og internasjonale frivillige. Disse tok seg av de smittede og sporet opp alle de hadde vært i kontakt med for å hindre at smitten skulle spre seg ytterligere. Samtidig bidro religiøse ledere med å endre lokale skikker og stoppe falske rykter om sykdommen. Tidligere var det blant annet vanlig at familien vasket den dødes kropp før begravelsen. Dette var en av de største årsakene til at ebola spredte seg så raskt. En ebolavaksine er på vei, og WHO forventer at den vil spille en viktig rolle i å forhindre fremtidige utbrudd før de rekker å spre seg.