23. oktober 2019

Etiopias lyse fremtid

«Etiopias økonomi har økt med 277 prosent siden 2000», «Fra sult og krig til sterk vekst», «Etiopia har doblet matproduksjonen». Gjør man et kjapt Google-søk på Etiopias økonomi kommer det tydelig fram at landets økonomi er i vekst om dagen. Men hva er det som har ført til denne økonomiske veksten?

– Det er flere ting som kan blir trukket fram. Tanken er at jordbruksutviklingen skal industrialisere fram Etiopia, sier seniorforsker ved NUPI Jon Harald Sande Lie til Verdens Beste Nyheter og viser til ADLI Ethiopia.

ADLI Ethipoia står for Agricultural Development Led Industrialization, hvor hovedfokuset til programmet nettopp er at jordbruksindustrien skal lede fram til en industrialisering av landet. At jordbruksindustrien er noe som satses på i landet er tydelig, blant annet skriver bistandsnytt om en fordobling i etiopisk matproduksjon fra 2000 til 2016.

Åpner opp for utenlandske investeringer

Det er ikke kun matproduksjonen som har ført til økonomisk vekst. Etiopia har som mål å bli et mellominntektsland innen 2025 og veien dit gjøres gjennom nasjonale satsninger i kombinasjon med større åpenhet for utenlandske investorer. I de senere årene har flere land valgt å investere i Etiopia, hvor Sande Lie trekker fram land som Kina, Tyrkia og Gulfstatene, for å nevne noen. De utenlandske investorene investerer i industriparker som i de senere årene har kommet til syne flere steder i landet. I industriparkene satses det tungt på teko-industrien og jordbruksråvarer.

Sett i lys av tidspunktet denne artikkelen er skrevet på, blir det aktuelt å spørre seg hvilken rolle Etiopias statsminister og Nobel fredsprisvinner Abiy Ahmed har hatt i den økonomiske oppturen. Abiy Ahmed kom til makten 2. april 2018, og det er derfor vanskelig å si konkret hvilken innvirkning hans politikk har hatt på økonomien per dags dato mener Sande Lie.

– Men det man kan slå fast er at Ahmed har fått internasjonal oppmerksomhet for sin liberale politikk som gjerne har gjort at landet blir sett på som en stabil og forutsigbar aktør. Dette har nok vært med på å tiltrekke seg flere utenlandske investorer til landet. Samtidig fokuserte forrige regime på at sektorene skulle være statlige. Alt fra flyselskap til banksektor skulle ha sterke statlige bånd over seg, noe de ikke har under Ahmed, fortsetter Sande Lie.

Statsminister Ahmed har gjort flere ting for å skaffe seg internasjonal oppmerksomhet. Blant annet er halvparten av hans regjeringsmedlemmer kvinner, han har åpnet opp for opposisjonelle stemmer i den politiske debatten og ikke minst hans avgjørende initiativ for fredsavtalen med Eritrea.

Utfordringene

Selv om det tilsynelatende virker som at tilstanden i Etiopia er utelukkende bra, finnes det flere utfordringer landet må ta tak i. Blant annet pekes det på en voksende befolkning som vokser i et tempo arbeidsmarkedet ikke klarer å følge, hvor stadig flere søker til urbane strøk og man ser økende slummer i byene som et resultat av arbeidsledighet. Mangel på utdanning og stor grad av analfabetisme i landet er også noen av utfordringene landet står overfor.